Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage ‘In Zeewolde maak je toekomst’

maandag 31 mei 2021 13:13

Blik op Zeewolde- De gemeente heeft de ontwerp- Omgevingsvisie opgesteld. In deze visie staat wonen, werken, recreëren, ondernemen, maar ook een gezond en een veilig leefklimaat voor de lange termijn centraal. Deze visie beschrijft als het ware hoe de fysieke leefomgeving in Zeewolde – datgene wat je ziet, voelt en ruikt – in de toekomst ingericht en gebruikt wordt. De Ontwerp Omgevingsvisie ligt ter inzage van 2 juni t/m 13 juli.

Bij het samenstellen zijn inwoners betrokken. Samen met hen zijn de kernwaarden, zoals rust, ruimte, recreatie, duurzaamheid en het dorpse karakter bepaald, samen met de wensen voor de toekomst.U kunt met deze visie zelf inbreng hebben in uw fysieke leefomgeving. Door een eigen idee (of samen met anderen) in te dienen bij de gemeente.

De Omgevingsvisie is een onderdeel van de Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari 2022 ingaat. De wet gaat uit van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede kwaliteit om te leven en de omgeving te gebruiken voor allerlei doeleinden, zoals huisvesting, energie, gezondheidszorg, transport en recreatie. Iedere gemeente schrijft een Omgevingsvisie die past bij de unieke karaktereigenschappen van de betreffende gemeente. De regels en richtlijnen, waaraan nieuwe initiatieven moeten voldoen zijn in de visie beschreven. Zo wordt duidelijk waarom een idee wel of niet kansrijk is.

De Omgevingsvisie voor Zeewolde is zorgvuldig tot stand gekomen, met verschillende bijeenkomsten waarin is opgehaald wat we in Zeewolde belangrijk vinden. Op basis daarvan zijn uitgangspunten geformuleerd waar initiatieven en activiteiten aan moeten voldoen.

Bekijk de volledige Ontwerp Omgevingsvisie op www.zeewolde.nl/omgevingsvisie.

Op deze website leest u onder meer waar een idee aan moet voldoen en hoe u dit met behulp van een stappenplan kunt indienen.

De visie ligt ter inzage van 2 juni t/m 12 juli. U kunt het bekijken via de website en op afspraak via het Publiekscentrum, per mail info@zeewolde.nl