Ondergrondse glasbakken in de wijk

zaterdag 18 december 2021 07:28

Blik op Zeewolde- Om het afvalscheiden te stimuleren worden in het dorp ondergrondse elf containers voor glas geplaatst.  Vanaf 15 december begint HVC met plaatsen van de ondergrondse containers voor  glas. Het streven is om alle  glasbakken vóór de kerst te plaatsen. Daar waar het niet lukt, worden tijdelijk bovengrondse bakken in de wijk gezet. In januari gaat HVC dan weer verder met de plaatsing van de ondergrondse containers.

Het plaatsen van de glasbakken kan leiden tot korte overlast inde straten. Wethouder Ewout Suithoff: “Mooi, dat HVC er alles aan doet om de ondergrondse glascontainers nog vóór de feestdagen te plaatsen. Onze inwoners hoeven dan niet ver te lopen om hun gebruikte glazen flessen en potten weg te gooien. Laten we samen voor een duurzame leefomgeving zorgen en ons afval in de daarvoor bekende afvalcontainers weggooien.”