Mogelijk hinder door grote transporten voor Windpark Zeewolde

vrijdag 7 mei 2021 11:02

Blik op Zeewolde-De grote transporten met de turbine-onderdelen voor Windpark Zeewolde zijn gestart. Hierdoor kan hinder ontstaan op de wegen in het projectgebied. Daarnaast kunnen wegen en watergangen tijdelijk afgesloten worden als turbine-onderdelen gehesen worden.
Het afgelopen jaar zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de plaatsing van de
windturbines van windpark Zeewolde.

Zoals de aanleg van de kabels, parkwegen, kraanopstelplaatsen en de funderingen. In de periode april 2021 t/m de zomer van 2022 worden de 91 windturbines van windpark Zeewolde gebouwd.

Dit is een ingrijpende organisatie waar veel bij komt kijken, met name door de afmetingen van de onderdelen van de windturbines. Deze worden los getransporteerd en ter plekke
in elkaar gezet met een grote kraan.

Het grote transport zal tussen 20.00 en 6.00 uur plaatsvinden. Dit betreft de in totaal 170
turbineonderdelen. Deze transporten zullen altijd met transportbegeleiding rijden. Vaak rijden er
meerdere transporten in een konvooi en wordt ieder transport door twee voertuigen begeleid. Dit
transport gaat vanaf de Flevokusthaven en de Vogelweg naar de locaties.

De overige componenten (kleinere torendelen / rotorbladen / rotorhuis / tandwielkast / hubs) worden via de snelweg gereden en komen van verschillende locaties:
• Van Moerdijk naar de afrit A27 Almere Hout
• vanaf de Flevokustcentrale via de Houtribweg en de A6/A27 naar de afslag Almere Hout.
• Vanaf Denemarken via A27 naar de Vogelweg
Voor de onderdelen van de A27 lijn wordt gebruikt gemaakt van de afrit A6 Lelystad. Dit wordt gedaan
omdat de transporten dan uit de juiste richting komen aanrijden en niet hoeven te draaien op de
Vogelweg. Deze onderdelen mogen ook overdag gereden worden. Rotorbladen en het rotorhuis komen altijd ’s nachts.

Er is een veiligheidszone rondom de turbine tijdens de bouw. Binnen deze zone zijn
veiligheidsmaatregelen van toepassing. Dat betekent dat als er wegen, bevaarbare watergangen of
fietspaden binnen deze veiligheidszone zijn, er altijd toezicht is tijdens de hijswerkzaamheden. Het kan gebeuren dat lokaal tijdelijk een weg of watergang afgesloten wordt. In dat geval worden
verkeersregelaars ingezet en bij langere afsluitingen vooraankondigingen gedaan. Daarnaast kunnen fietsers en voetgangers tijdelijk tegengehouden worden. Stil staan binnen de veiligheidszone is niet toegestaan. De werkzaamheden zullen zoveel als mogelijk overdag plaatsvinden, maar er zal ook regelmatig in de nachten en weekenden doorgewerkt worden. Dit is ook afhankelijk van de weersomstandigheden en weersvoorspellingen.