Lanterstrand is nog niet ‘af’

woensdag 15 juli 2020 16:47

Blik op Zeewolde- De ChristenUnie wilde het naadje van de kous weten over het Lanterstrand. Het college van B&W geeft antwoord: ‘Het Lanterstrand is nog niet af’. Borden waarin zwemmen wordt ontraden staat er om meerdere redenen (en op dringend advies van de omgevingsdienst). Er wordt nog gewacht op onderzoeksgegevens van de waterkwaliteit. Voor een veilig gebruik is het nodig dat er drijflijnen aanwezig zijn, toiletten/douches en afvalcontainers.

Het strand is niet voorzien van prullenbakken. Ondergrondse afvalcontainers, zoals die  op het Woldstrand zijn geplaatst, komen later, als de gemeenteraad budget ter beschikking stelt. Ondergrondse afvalbakken komen er sneller.

Op borden is aangegeven dat honden niet welkom zijn. Dat bord wordt genegeerd, ook als er mensen zonnebaden. Als de nieuwe hondenkaart, binnenkort, gereed is, wordt het lanterstrand daarop meegenomen als ‘verboden gebied’ voor viervoeters.

Omdat vliegers een verstorende werking kunnen hebben op de aangewezen (beschermde) soorten (met name vogels schrikken van een vlieger) is kitesurfen verboden. Momenteel lopen er verkennende gesprekken met andere overheden om te onderzoeken of op meer locaties rondom het Wolderwijd (een Natura 2000 gebied) kitesurfen mogelijk gemaakt kan worden. Wellicht dat er onder nader te bepalen condities en gedurende bepaalde perioden in het jaar toch ruimte gevonden kan worden om dit toe te staan. Daarbij wordt rekening gehouden met de veiligheid van zwemmers. Surfen en zwemmen gaat vaak niet goed samen.

Het Woldstrand is gesegmenteerd, er is, om letsel te voorkomen, onderscheid gemaakt tussen kinderstrand, jongerenstrand en surfstrand. Iets dergelijks zou ook gedaan kunnen worden bij het Lanterstrand en Stille strand.