Koninklijke Onderscheidingen iets anders

vrijdag 3 juli 2020 14:06

Blik op Zeewolde- In verband met de coronamaatregelen gaan sommige dingen dit jaar anders dan in andere jaren. Zo is dat ook met de uitreiking van de lintjes aan gedecoreerden. De drie nieuwe Zeewoldese leden in de orde van Oranje Nassau werden op vrijdag 24 april al verrast zijn met hun benoeming door de burgemeester, maar hun ‘lintje’ hadden zij nog niet gehad. Deze vrijdag worden in alle gemeenten in Nederland de ‘lintjes’ uitgereikt. (in grote steden ook gisteren al). Op de foto krijgt Hennie de Ruijter de versierselen opgespeld door zijn vrouw.

Tekst loopt door onder de foto:

Vanochtend (vrijdag 3 juli) kregen (in The Lux) Trudy van Blokland-van Beurden, Hennie de Ruijter en mevrouw Stam-Hovenkamp hun Koninklijke Onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Winnie Prins.

Tekst loopt door onder de foto:

Mevrouw G.H. van Blokland- van Beurden (64 jaar)Mevrouw Van Blokland-van Beurden wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Het Kapittel van de Civiele Orden kwalificeert mevrouw Van Blokland-van Beurden als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.

Het Kapittel acht betrokkene op totale verdiensten decorabel en adviseert, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij de Algemene Gelegenheid 2020.

Mevrouw Van Blokland zet zich al vanaf 1985 in als vrijwilliger op de openbare basisschool ’t Wold, als begeleider bij handvaardigheid en niveaulezen. Ook helpt zij kinderen die een taalachterstand hebben en organiseert zij mede de schoolreisjes, excursies en schoolkampen en begeleidt zij deze.

Ook is mevrouw Van Blokland van 1992 tot 2017 als groepsleider en kok actief geweest bij Scouting Jan Wandelaar in Zeewolde.  Voor de Scouting zamelde zij ook oud papier in, was medeorganisator van de rommelmarkt en was medeverantwoordelijk voor de ledenadministratie. Daarnaast motiveerde zij jongeren om zich te ontwikkelen als groepsleider of bestuurslid.

Vanaf 1996 zet mevrouw Van Blokland zich ook in als vrijwilliger en penningmeester voor de Zeewolder afdeling van Nationale Vereniging de Zonnebloem. Zij organiseert en begeleidt de activiteiten en evenementen zoals de bingo, maaltijden en excursies. Daarnaast organiseert zij de jaarlijkse loterij en begeleidt zij sinds 2010 de vakantieweken.

 

De heer H. de Ruijter (70 jaar)

De heer De Ruijter wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Het Kapittel van de Civiele Orden kwalificeert de heer de Ruijter als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.Het Kapittel acht betrokkene op totale verdiensten decorabel en adviseert, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij de Algemene Gelegenheid 2020.

De heer De Ruijter is al vanaf 1984 als vrijwilliger actief bij voetbalvereniging  Zeewolde. Hij is actief geweest als scheidsrechter, coach van een jeugdteam, lid van de uitwisselingscommissie met een Schotse voetbalclub en barmedewerker. Sinds 2017 is de heer De Ruijter assistent-penningmeester

Naast zijn vrijwilligerswerk bij de voetbalclub, is de heer De Ruijter vanaf 1989 ook actief als bestuurslid en sinds 1994 als wedstrijdleider van de Damclub Dronten. Hij organiseert de interne competitie.

 

Mevrouw W. Stam-Hovenkamp (82 jaar)Mevrouw Stam-Hovenkamp wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.Het Kapittel van de Civiele Orden kwalificeert mevrouw Stam-Hovenkamp  als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.

Het Kapittel acht betrokkene op totale verdiensten decorabel en adviseert, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij de Algemene Gelegenheid 2020.

Vanaf 1990 is mevrouw Stam al actief als vrijwilliger bij de Stichting Philadelphia Zorg bij de woonlocatie Kastanjelaan in Zeewolde. Betrokkene ondersteunt de catechese. Daarnaast begeleidde zij bewoners van en naar de kerk. Ook bezoekt en onderneemt zij activiteiten met de bewoners en bezorgt zij het kerkblad.

Vanaf 1993 tot 2019 is mevrouw Stam actief geweest als secretaris (tot 2000) van en vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Zeewolde. Zij ondersteunde deelnemers tijdens de activiteiten en verkocht loten. Daarnaast was zij  hoofd huishouding tijdens de jaarlijkse vakantieweek. Vanaf 2003 is mevrouw Stam als vrijwilliger bij het dienstencentrum De Sfinx van Welzijn Zeewolde betrokken. Zij is daar gastvrouw en verricht waar nodig hand-en-spandiensten.