Informatie neemt onrust datacenter niet weg

dinsdag 30 maart 2021 11:47

Blik op Zeewolde- De onrust over de komst Hyperscale datacenter is niet weggenomen tijdens de speciale informatiebijeenkomst van maandag 29 maart. Via zoom kregen tegen de 60 deelnemers antwoorden op eerder gestelde vragen en nieuwe vragen via de chat. De bijeenkomst werd uitgezonden door de lokale omroep en is daar nog op te bekijken. De gestelde vragen en de antwoorden komen op de website van de gemeente te staan.

In dit project werkt de gemeente samen met de provincie, ontwikkelingsmaatschappij Horizon, de omgevingsdienst en het Rijk. Adviesbureau Arcadis is ingeschakeld voor diverse onderzoeken.

Eén van de vragen ging over de onderzoekskosten. Die gaan voor rekening van het bedrijf, vertelde Hans Polet, de leider van het projectteam van de gemeente. Het projectteam deed zijn best om vragen te beantwoorden. Sommige vragen werden beantwoord gedetailleerd beantwoord door een techneut van bureau Arcadis. Vragen over energiegebruik (het bedrijf bouwt een eigen onderstation voor electra, maar wil ook 100% groene elektriciteit), (koel)watergebruik (water daarvoor komt uit de Hoge Vaart) en afvalwaterlozing (volgens de door de gemeente verstrekte informatie warmt het water in een beperkte straal iets op). Ook over geluidsoverlast (het zou een licht gezoem zijn)

Het bedrijf betaalt veel minder dan andere bedrijven. Polet vertelde dat het bedrag de uitkomst was van een vergelijkend onderzoek onder andere gemeentes met datacentra. Waarom zoveel goedkoper? Die vraag werd overgeslagen, dat is een politieke vraag en daar was deze avond niet voor bedoeld. Niet voor niets was wethouder Egge Jan de Jonge alleen als deelnemer aanwezig.

Zeewolde verdient  wel aan de OZB, de onroerend zaakbelasting en de bouwleges. De verdiensten liggen ook in het ‘community program’, de maatschappelijke betrokkenheid. Bij de deelnemers bleek wantrouwen tegen het grote Noord- Amerikaanse bedrijf maar het çommunity program’ is volgens Hans Polet geen sprookje.

Verdiensten liggen ook in de toename van de  werkgelegenheid, tijdens de bouw, die een jaar of zeven gaat duren, 1200 tot 1500 en als het in bedrijf is 410 fte, hoogwaardige banen. En mensen voor groen- en ander onderhoud.

Tot 6 april kunnen bij de gemeente zienswijzen (voorheen: bezwaren) ingediend worden tegen het voorontwerp bestemmingsplan. Dat gaat via het college als reactienota naar de gemeenteraad die op 24 juni een besluit neemt of het bestemmingsplan aangepast wordt.

De informatiebijeenkomst is terug te zien via www.lokaleomroepzeewolde.nl