Hyperscale datacenter: Zeewolde Liberaal wil geen roetveegpiet

dinsdag 20 april 2021 19:28

Blik op Zeewolde- Een extra vergadering van de gemeenteraad over het hyperscale datacenter had best gekund, zegt fractievoorzitter Rob Smeets van Zeewolde Liberaal. ‘Wat is er aan de hand’, vraagt hij retorisch. ‘De ChristenUnie Zeewolde suggereert in meerdere media dat er
geen meerderheid in de gemeenteraad  was voor een openbaar
debat over het datacenter in de raadsvergadering van 22 april. Die verklaring van
de ChristenUnie vraagt om enige nuancering en duiding.’

‘Was er werkelijk geen meerderheid of mogelijkheid om deze raadsvergadering te laten
plaatsvinden of spelen er soms andere zaken een rol’, vraagt Smeets zich af.  ‘Volgens
fractievoorzitter Bron van de ChristenUnie is de oproep van zijn partij voor dit debat
‘geen signaal dat het niet meer botert binnen de coalitie’. Maar klopt dat wel en krijgt de
rest van de gemeenteraad nu de roetveegpiet toegeschoven, omdat de ChristenUnie
door andere coalitiegenoten is teruggefloten? Je zou het haast gaan denken’.

Smeets gaat verder: ‘Ook al zijn wij voorstander van de komst van het datacenter, de wijze
waarop dit nu wordt gecommuniceerd is niet juist’. De openbare vergadering van het presidium van de gemeenteraad vorige week donderdagavond was, zoals vicevoorzitter Sonneveld (Leefbaar Zeewolde) aan het einde memoreerde; ‘een enerverende avond’. Geen idee waarom trouwens’, zegt Smeets met enige ironie in zijn stem, ‘want de vergadering op zichzelf was niet bijzonder, echter al vanaf het begin, nog voordat er maar één woord was gesproken, was de stemming al bedrukt en de sfeer beladen en het was niet eens een fysieke vergadering, maar het was voelbaar in menig Zeewolder werkkamer’.

‘Inderdaad waren de meeste partijen om allerlei moverende redenen niet laaiend
enthousiast over de extra raadsvergadering’, geeft Smeets aan, ‘maar meerdere partijen,
waaronder Leefbaar Zeewolde, D66, maar ook Zeewolde Liberaal hebben ook
aangegeven dat indien de invulling van deze raadsvergadering niets aan duidelijkheid te
wensen zou overlaten (geen valse verwachtingen zou scheppen richting inwoners) er
wel degelijk ruimte was om met het voorstel van de ChristenUnie mee te gaan’.

‘Er is helemaal geen meerderheid nodig om een extra raadsvergadering op de agenda te krijgen. De gemeentewet voorziet erin dat tenminste één vijfde van het aantal leden van de gemeenteraad (vier leden) een extra vergadering kan agenderen als zij daar om verzoeken. En die ene nog benodigde stem was wel te vinden’.

‘De samenvattende conclusie van de vicevoorzitter dat er geen meerderheid was voor deze raadsvergadering verbaasde mij dan ook enigszins. De normaal toch niet op
zijn mondje gevallen fractievoorzitter Bron, legde zich bij deze conclusie al vrij snel
nogal timide neer. Einde discussie of toch niet?’

‘Wij dagen de ChristenUnie uit om toch dat extra raadsdebat aan te vragen
over het datacenter. Bij deze stemt Zeewolde Liberaal daarmee volmondig in, dat zijn
dus vier gemeenteraadsleden en wat ons betreft kan er over alles gesproken worden.
Wij zijn benieuwd.’
l