College van b&w: eerst gesprek met Datatruc, dan mogelijk openbaar debat

vrijdag 23 april 2021 17:04

Blik op Zeewolde- Het college van burgemeester en wethouders ziet vooralsnog niets in een publiek debat met de stichting Datatruc over de plannen voor een hyperscale datacenter. Wel nodigt ze het bestuur van de stichting uit voor een ‘gewoon’ gesprek, zoals deze de afgelopen weken ook met andere belangenorganisaties is gevoerd.

In dit gesprek kunnen we het stichtingsbestuur van de juiste informatie voorzien, dit bevorderd een mogelijk openbaar debat. De stichting Datatruc bestaat uit een groep verontruste burgers die vooral nadelen ziet bij een hyperscale datacenter in Zeewolde.

De brief van het college: ‘Wij waarderen uw voorstel voor een dialoog. Voordat we een publieke dialoog gaan organiseren, lijkt het ons goed om eerst met elkaar opvattingen en informatie te delen, zoals wij dit ook met andere partijen doen en gedaan hebben. Dan kunnen wij uw vragen en oprechte zorgen goed de aandacht geven en u voorzien van feitelijke informatie. In uw brief en op uw website lezen wij namelijk een aantal aannames en veronderstellingen, waaruit blijkt dat u (nog) niet volledig of juist bent geïnformeerd. Als we met elkaar op hetzelfde informatieniveau zijn, kunnen we met elkaar bezien of er nog vervolgafspraken nodig zijn. Ondertussen verkennen wij hiervoor een aantal mogelijkheden.’