Besluitvorming Trekkersveld 4/hyperscale datacenter naar oktober

donderdag 29 april 2021 12:02

Blik op Zeewolde- De besluitvorming over Trekkersveld 4, waar het hyperscale datacenter onderdeel van is verschoven van eind juni naar oktober. Hierdoor is er meer tijd om de zienswijzen te beoordelen, wat de kwaliteit van de beoordeling ten goede komt. Ook hebben eventuele insprekers zo meer tijd om hun inspraakreactie voor te bereiden nadat zij de reactie op hun zienswijze ontvangen hebben.

Deze commissie MER brengt vandaag haar voorlopige advies naar buiten waarin zij adviseert om de Milieu Effect Rapportage op verschillende punten aan te vullen. In de afgelopen weken is de Milieu Effect Rapportage (MER) voor Trekkersveld 4 ter beoordeling voorgelegd aan de (onafhankelijke) commissie MER.

Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat de MER op alle punten goed en volledig is, gaat zij  direct met deze gevraagde aanvullingen aan de slag. In overleg met de MER commissie wordt eerst een aanvulling geschreven en deze wordt daarna opnieuw beoordeeld.  De verwachting is dat er 6 tot 8 weken nodig zijn om de aanvullingen te schrijven. De commissie MER heeft daarna ongeveer zes weken nodig om de aanvulling te toetsen.

Dit betekent dat de planning zal opschuiven in de tijd want, behandeling van de besluiten in de raadsvergadering van 24 juni is daarmee niet meer haalbaar.

Inwoners die een zienswijze hebben ingediend, worden door de gemeente over de verschuiving in de planning geïnformeerd.