160 zienswijzen/bezwaren tegen Trekkersveld 4/datacenter

vrijdag 9 april 2021 14:43

Blik op Zeewolde- Maar liefst 160 zienswijzen (de post van vandaag niet meegeteld)zijn ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan voor Trekkersveld 4 (waar het hyperscale datacenter onder valt. Een zienswijze is sinds jaar en dag het formele woord voor bezwaar. Gezien het rumoer dat in het dorp ontstaan is over het besluit van het college om de mogelijkheden voor een hyperscale datacenter te 0nderzoeken, ligt het voor de hand dat de bezwaren zich daarop richten.

Deze zienswijzen worden verwerkt in een reactienota, waarin de opmerkingen en vragen die in de zienswijzen aan de orde komen, worden beantwoord en/of van een reactie voorzien. De reactienota is, volgens de huidige inschatting eind mei/begin juni openbaar en wordt dan op onze website geplaatst bij de (ontwerp)plannen Trekkersveld 4.

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan goed of af te keuren.