Zwembad Het Baken krijgt (nieuwe, strenge) licentie Nationaal Platform Zwembaden| NRZ

maandag 11 september 2017 10:41

Blik op Zeewolde- Het Nationaal Platform Zwembaden| NRZ heeft de eisen voor zwembaden/het geven van zwemlessen sterk opgeschroefd. De nieuwe licentie werd werd vanochtend uitgereikt door wethouder Rein Zijlstra. De eisen het Nationaal Platform Zwembaden| NRZ zijn dat er alleen les gegeven mag worden door gediplomeerde zwemonderwijzers met een licentie certificaat en verklaring omtrent gedrag.

Er moet een toezichtsplan zijn, een lesplan, een calamiteiten/ontruimingsplan, een leerlingvolgsysteem, een gedragscode. Daarnaast moeten er keuringsrapporten zijn van de provincie, een goed bijgewerkte diploma- administratie, ongevallenrapportage en terugkoppeling daarvan en klachtenrapportage. Daarnaast zijn er controles op diploma zwemmen en er worden periodiek steekproefsgewijs controles gehouden.

Het zwembad moet jaarlijks zijn certificaat verdienen. De zwemonderwijzers moeten jaarlijks opnieuw een toets maken om hun licentie te kunnen verlengen. ‘Een hele goede ontwikkeling’, zegt teamleider Gea Veldman. Naast de eisen van de NRZ voldoet het baken ook aan de eisen van de KNZB, de Koninklijke Nederlandse zwembond.

… en een bloemetje voor de zwemjuffen van teamleider Gea Veldman