Zware klappen voor muziekonderwijs

donderdag 28 september 2017 11:00

Om de gemeentelijk begroting meerjarig sluitend te krijgen zijn besparingen en bezuinigingen onontkoombaar. Nu is het muziekonderwijs aan de beurt. Een verrassing is dat niet, bij de behandeling van de begroting in november afgelopen jaar heeft de gemeenteraad al besloten de subsidiëring van het muziekonderwijs in te krimpen. De VMOZ, de vereniging muziekonderwijs Zeewolde, krijgt geld voor muzieklessen op scholen en voor AMV (Algemene muzikale vorming) lessen in het gebouw van de muziekschool aan het Kerkplein.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te stoppen met de subsidiëring van muzieklessen op de muziekschool en de subsidie voor de muzieklessen op scholen afbouwen met 25 % in 2019 tot 50% het jaar daarop.Van de AMV-lessen op de muziekschool wordt niet veel (21 leerlingen het laatste jaar) gebruik gemaakt. Naast AMV leerlingen heeft de VMOZ ook ‘eigen’ leerlingen. Met het voornemen om de subsidiëring van AMV- leerlingen te schrappen, vervalt ook de subsidiëring van het onderkomen aan het Kerkplein.

De muzieklessen op scholen worden door gediplomeerde muziekdocenten op alle basisscholen in Zeewolde gegeven. Jaarlijks zijn dit een kleine 100 groepen.  Gedurende acht jaar wordt er 6 keer 50 minuten per groep per schooljaar muziekonderwijs gegeven.  De scholen hebben aangegeven dat het zelf geven van AMV-lessen niet gewenst is omdat niet alle leerkrachten affiniteit hebben met muziek. Om de kwaliteit van het muziekonderwijs op de scholen te waarborgen zijn vakdocenten AMV nodig.

B&W stelt nu voor om de basisscholen medeverantwoordelijk te maken voor het aanbod. Door de subsidie aan VMOZ voor binnen-schoolse AMV in 2019 25% te korten en in 2020 nog maal 25% te korten (zie tabel), blijft de gemeente nog 50% (3 x 50 minuten) van het huidige AMV-lessen (binnenschools) subsidiëren. Scholen zullen nu zelf moeten nu nadenken of ze muzieklessen belangrijk genoeg vinden (en geld weten te vinden) om zelf financieel bij te dragen tot het huidige aantal lessen van 6 x 50 minuten. Het college wil ook de zangscholing voor docenten niet langer vergoeden.

Voor muziekonderwijs is voor 2017 een bedrag van € 96.058,00 begroot. Met dit voorstel kan het bedrag worden verlaagd tot € 16.747,50