Zorgen over uitbreiden aantal vliegbewegingen Lelystad Airport

woensdag 7 februari 2018 13:24

Leefbaar Zeewolde wil dat het college van Burgemeester en wethouders een protestbrief naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stuurt,  waarin zij duidelijk maakt dat een verhoging naar 60.000 vliegbewegingen de eerder gemaakte afspraken schendt (op termijn maximaal 45.000 vliegbewegingen)  en dat Zeewolde dit een ongewenste ontwikkeling vindt. De partij vraagt het college ook of deze verhoging in de Milieu Effect Rapportage (MER) is meegenomen. Directe aanleiding voor de schriftelijke vragen is een artikel in de NRC van 4 februari waarin gemeld wordt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat rekening houdt met een maximum van 60.000 vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport. Met deze verhoging, rekende Leefbaar Zeewolde uit, stijgt het gemiddeld aantal vluchten per dag van 62 naar 82.

Het ministerie is gaan rekenen met geluidsnormen in plaats van met vliegbewegingen omdat vliegtuigen steeds stillere motoren krijgen en minder geluid maken. Zo zouden ook meer vliegbewegingen dan de afgesproken 45.000 binnen de geluidsnormen blijven.

In twee interviews met Omroep Flevoland weigert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat na herhaald vragen zekerheid te verschaffen dat het aantal vliegbewegingen op termijn beperkt blijft tot 45.000. Volgens aanwezigen bij een bespreking tussen de twaalfkoppige bewonersdelegatie en het ministerie laten de ambtenaren van het ministerie zich leiden door de berekeningen van luchtvaartadviesbureau To70. De mogelijke verhoging is dermate reëel dat leden van de bewonersdelegatie  uit het overleg met het ministerie zijn gestapt. Onder hen Leon Adegeest  van actiegroep Hoog Overijssel die de fouten in de MER ontdekte en de koning van de strijd tegen Lelystad Airport wordt genoemd.