Zorgen PvdA/GroenLinks over urgente huisvestingsproblemen

maandag 4 december 2017 15:00

Blik op Zeewolde- De PvdA/Groenlinks maakt zich ernstige zorgen over  urgente huisvestingsproblemen van inwoners van Zeewolde. Gemeenteraadslid Yvonne van Bruggen: ‘Zeewolde kent helaas een behoorlijk hoog echtscheidingspercentage en dientengevolge acute woningnood,  vaak gepaard met financiële problemen. Wanneer iemand aanspraak wil maken op een uitkering moet iemand een huisadres hebben in onze gemeente, als diegene daarbij door wat voor situatie dan ook op straat komt te staan kan men vervolgens geen uitkering aanvragen. Inwoners komen daarmee in een vicieuze cirkel terecht waar lastig tot niet uit te komen valt.’

Zij haalt een schrijnend geval aan van een moeder met kinderen die op straat is komen te staan, geen inkomsten heeft, niet in het bezit is van een vast huisadres en als gevolg daarvan ook geen uitkering kan aanvragen. Van Bruggen: ‘Via het Wmo loket is te kennen gegeven dat zij in de daklozenopvang van Lelystad of Almere terecht kan. Enige tijd geleden was het zo dat inwoners in een dergelijke situatie terecht konden bij de Stichting Noah. Deze stichting is opgeheven en een nieuwe Stichting de Ontmoeting vangt alleen noodsituaties op voor inwoners van Harderwijk of Ermelo’.

Zij wil van het college van burgemeester en wethouders weten of zij op de hoogte is van de problematiek en heeft er schrijftelijke vragen over gesteld: ‘Wij begrijpen dat wij als gemeente Zeewolde te maken hebben met onze wet- en regelgeving. Ter voorkoming van nog ernstiger problemen, zouden we snel moeten inspelen en mensen de helpende hand moeten bieden. Bent u bereid voor dit specifieke geval te zoeken naar een snelle en adequate oplossing?’

Ze wil ook weten wat de  reden dat inwoners van Zeewolde niet terecht kunnen bij Stichting De Ontmoeting in Harderwijk en of het mogelijk is alsnog met deze stichting een contract af te sluiten en vraagt het college hoe zij  structureel hulp gaat bieden in dit soort situaties (huisvesting/uitkering) en geeft het college meteen een suggestie mee: ‘In Nederland zijn diverse gemeenten waar het mogelijk is een tijdelijk briefadres aan te vragen bij de gemeente, daarmee kan iemand zonder woonadres toch recht op bijstand krijgen. Met een uitkering kan vervolgens woonruimte gezocht worden.’