Zonder ruimte dreigt de modelspoorgroep te verdwijnen

vrijdag 26 juni 2020 14:57

Blik op Zeewolde- ‘Als we geen vervangende ruimte vinden, verdwijnt onze club’, zegt oprichter Frans Slootman. In november 2019 vond de club, die weg moest uit het toenmalige Multimate, tijdelijk onderdak bij De Meermin (waar ze al eerder gehuisvest was)

Slootman heeft al eens geïnformeerd voor ruimte in de deels leegstaande oude brandweerkazerne. Het huisvesten van nieuwe functies was daar echter geen optie. Op dit moment staat één baan boven het restaurant van  Wang Tung, maar die wil daar een andere invulling aan geven.

De club bestaat nu 12 jaar. Frans vertelt: ‘We begonnen met 6 man in de Meermin. De club werd groter en werd uiteindelijk 17 mensen, waaronder jeugdleden.
In 2015 kregen we een plaatsje in de Multimate die later Hubo werd. Veel medewerking van Bort Koelewijn. In dat bedrijf hebben we vier manifestaties over modelbouw opgetuigd die veel publiek trokken (rond de 1000 belangstellenden per vrijdagavond en zaterdag) In de tussenliggende jaren zijn we veel op stap geweest met onze modulespoorbaan en hebben we landelijke bekendheid verkregen. Veel uitnodigingen op landelijke modelspoordagen. (www.gotischeboog.com/links.html)

‘Vorig jaar december moesten we de Hubo verlaten omdat die sluit. Niet leuk natuurlijk, maar met medewerking van Marion Braun kregen we weer een plaatsje in de Meermin. Prachtig natuurlijk. Maar direct de mededeling dat het niet voor eeuwig is. Er wordt gepraat over de Meermin.  Dus we zoeken we nu een nieuw plaatsje. We hebben intussen twee modulebanen. Eén gelijkstroom digitaal gestuurd en een drie-rail ook digitaal gestuurd. Die twee nemen nog al wat plaats in. Een baan hebben we opgeslagen en de andere heeft zijn plek in de Meermin. Maar we moeten nu iedere keer helemaal op- en afbreken, want de ruimte waar we zitten is multifunctioneel. Nu hebben clubs van onze aard in oude steden en dorpen minder moeite een plek te vinden. Er is altijd wel een oud schoolgebouw of een bedrijf die wat ruimte heeft. Maar in ons nieuwe dorp met veel nieuwbouw en de daaraan verbonden vierkante meter prijzen is dat vaak een onmogelijkheid. Ook de gemeente kan niet veel voor ons doen.’

‘Wat zoeken we. Een plaatsje bij iemand, dat kun je een bedrijf noemen of een eigenaar van loze ruimte die hart heeft voor modelbouw. Daar willen we natuurlijk wat tegen over stellen. Aandacht voor persoon of bedrijf, want als we wat organiseren heb je bezoek uit hele land, want we hebben een behoorlijk netwerk. We weten dat we stroom gebruiken en een beetje warmte nodig hebben en dat willen we best betalen en nog wel iets. Dat komt allemaal uit eigen zak want we worden als klein clubje niet gesponsord.’