Zo makkelijk kan het zijn

maandag 10 februari 2020 11:16

Blik op Zeewolde- Zorgen dat een onderwerp onder de aandacht van de politiek komt is minder moeilijk dan vaak wordt gedacht. En soms is het zelfs heel makkelijk, zoals bij ‘bakkie doen?’ met Hans de Groot, gemeenteraadslid voor de VVD. Niet alleen het onderwerp, ook de locatie wordt gekozen door zijn gasten.

De laatste keer had hij een zoals hijzelf zegt een leerzaam gesprek, bij eetcafe ‘De Mens’ met een dorpsgenoot (om de gesprekken vrijuit te kunnen voeren, worden geen namen genoemd) over de vuurwerkoverlast die hij en andere inwoners hebben ondervonden. Net als bij eerdere gesprekken was ook deze gesprekspartner goed voorbereid. ‘De overlast begon al in september’, kreeg Hans te horen.

Vervolgens werden vele argumenten voor een vuurwerkverbod gewisseld. Hans de Groot: ‘Er was ook aandacht voor de groep jeugd die volgens hem ‘pyro-verslaafd’ is en tegen het einde van het jaar op de meest onmogelijke tijden hard knalvuurwerk buiten de toegestane tijden afsteekt. Deze groep zouden we in beeld moeten krijgen en hulp aanbieden. We hebben gesproken over handhaving waarvan we beiden concludeerden dat dit moeilijk was vanwege het lage aantal meldingen bij de politie en het mobiele karakter van de afstekers. Toch kwamen er ideeën naar voren die ik met de ambtenaar Veiligheid van de gemeente eens kan bespreken. Mijn gespreksgenoot had zelf onderzoek gedaan naar de overlast en vanuit zijn huis, gedurende een langere periode, geluidsmetingen gedaan en deze met behulp van een softwareprogramma zichtbaar gemaakt. Als je het aantal en de pieken in geluidsbelasting ziet, dan krijgt het probleem een gezicht. Tussen het moment van zijn aanmelding en het gesprek is de landelijke politiek inmiddels ‘om’ en komt er een gedeeltelijk verbod op knalvuurwerk. We hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden en te informeren over de mogelijkheden om de overlast ook de komende jaren verder te beperken. Een opdracht voor mij om dit eens te bespreken binnen de gemeente.

‘Bakkie doen?’ is een landelijk project van de VVD om in gesprek te komen met inwoners. Hans de Groot heeft het in Zeewolde geïntroduceerd. Zeewoldenaren kunnen hem vragen stellen of in gesprek gaan over iets dat hen dwarszit. ‘Men mag ook zijn wensen of ideeën uiten, ongeacht of wij er iets mee kunnen.’ ‘Bakkie doen?’ is in principe elke tweede woensdag van de maand (komende keer de 12e februari) Locatiekeuze in overleg, maar kan door de gast worden aangegeven. Hans: ‘Waar iemand zich maar het prettigst voelt.’

Aanmelden voor een Bakkie? Mail h.degroot@zeewolde.nl

Dit artikel verscheen eerder in gedrukte vorm ion de maandkrant Blik op Zeewolde van 5 februari 2020