Zieke essen weg langs Gooiseweg, Spiekweg en Nijkerkerweg

donderdag 13 februari 2020 12:40

Blik op Zeewolde- Sinds enige jaren hebben we in Flevoland te maken met essentaksterfte. Dit is een schimmelziekte die aanzienlijke schade veroorzaakt bij de essen. De ziekte is helaas niet te bestrijden. Daarom moeten ruim 1.800 zieke essen langs provinciale wegen verwijderd worden. De werkzaamheden starten 17 februari langs de Gooiseweg bij Zeewolde.

Andere wegen in de gemeente Zeewolde waarlangs de komende weken zieke essen verwijderd worden zijn de Nijkerkerweg en de Spiekweg. Gezonde en hopelijk resistente essen blijven uiteraard staan. Ook de essen met een nest of holte blijven (voorlopig) staan. Op plekken waar kap onvermijdelijk is, gaan we op een later tijdstip een nieuwe generatie bomen planten.

 Tijdens de werkzaamheden houdt de provincie zoveel mogelijk rekening met het wegverkeer. Wanneer er lokaal hinder ontstaat wordt de weggebruiker hierover geïnformeerd.

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een uit Azië afkomstige schimmel met de naam Hymenoscyphus fraxineus (vals essenvlieskelkje). Deze schimmel wordt ook vaak nog aangeduid met de oude naam Chalara fraxinea. H. fraxineus is een invasieve exoot en is nauw verwant aan het inheemse Essenvlieskelkje (Hymenoscyphus albidus), een schimmelsoort die als saprofyt op afgevallen bladstelen van de es leeft.