Eerste Nederlandse Rood oorzwammetje in Hulkesteinse bos

zondag 14 september 2014 14:54

Voor de eerste keer is een Rood oorzwammetje (Crepidotus cinnabarinus) in Nederland aangetroffen. De vondst werd gedaan in het Hulkesteinse bos in Zeewolde. Daarna werd de zwam ook in een bos bij Goes aangetroffen. Het Rood oorzwammetje komt op wereldschaal alleen in Europa en Noord-Amerika voor, maar is daar overal zeldzaam. De zwam werd gevonden door Ieko Staal van de werkgroep Mycologisch onderzoek IJsselmeerpolders. De zwam werd al op 28 augustus gevonden, maar werd eerst  bemonsterd voor DNA-soortenonderzoek en opgestuurd naar het Nationaal Herbarium.  Twee meldingen binnen een week van dezelfde nieuwe Nederlandse soort komt vrijwel nooit voor. Waarschijnlijk zijn de weersomstandigheden voorafgaand aan de vondsten ideaal geweest voor de ontwikkeling van het Rood oorzwammetje. Het Rood oorzwammetje heeft nog geen officiële Nederlandse naam. De naam wordt bepaald door de Commissie Nederlandse Namen (CNN) van de Nederlandse Mycologische Vereniging.

Het Hulkesteinse bos heeft een reputatie als het gaat om het voorkomen van zeldzame paddenstoelen. Afgelopen maand werden  in dit bos de steeds zeldzamer wordende Paarse pronkridder (Calocybe ionides) en de zeldzame Plakkaattolzwam (Coltricia confluence) aangetroffen. Ook de Toverchampignon (Agaricus geesterani) komt er voor.