Zeewolde steunt statiegeld kleine flesjes en blikjes

vrijdag 9 maart 2018 22:22

De gemeenteraad van Zeewolde heeft een motie van de PvdA/GroenLinks aangenomen aangaande  statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Niet dat de raad daarvoor kan zorgen, dit moet door de landelijke politiek worden aangenomen, de motie uit Zeewolde beoogt wel steun te geven aan een lobby om statiegeld op kleine flesjes en blikjes te heffen.

Eind vorig jaar is door maatschappelijke organisaties uit Nederland en België een alliantie tot stand gekomen. Die pleit er voor dat statiegeld wordt ingevoerd op blikjes en kleine plastic flesjes, met als doel de hoeveelheid zwerfafval fors terug te kunnen dringen. De ervaringen in landen om ons heen met statiegeld zijn zeer positief te noemen. Statiegeld op kleine flesjes en blikjes heeft invloed op het gedrag van consumenten en geeft een positieve prikkel om verpakkingen in te leveren in plaats van deze weg te gooien.  Dat zorgt dus voor minder zwerfafval, minder dierenleed, een schonere zee, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Een goed moment voor Zeewolde om net als honderden Nederlandse en Belgische gemeenten een signaal af te geven en zich  aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

Zwerfvuil is ook in Zeewolde een bron van ergernis. Het kost  de gemeente handen vol geld om het op te ruimen. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers dagelijks actief om ons dorp en onze natuur schoon te houden. Zeker in de zomermaanden is  de hoeveelheid zwerfafval op onze stranden en in onze bossen een ergernis.