Zeewolde naar Raad van State om plannen Horst

donderdag 8 augustus 2019 11:13

Blik op Zeewolde- het college van burgemeester en wethouders heeft bij de Raad van State beroep ingesteld tegen het (op 4 juli 2019) door de raad van Ermelo vastgestelde bestemmingsplan Strand Horst. In verband met de vakantieperiode lukt het het college niet om het beroep te motiveren, dat gebeurt pas na overleg in de gemeenteraad (10 september 2019).

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor twee torens (één van minimaal 40 maximaal 60 meter hoog of meerdere van maximaal 38 meter) en een evenementenhal van maximaal 6000 vierkante meter

De gemeente heeft in mei en in oktober 2017 en in oktober 2018 al schriftelijk gereageerd op deze plannen en haar bezorgdheid uitgesproken.

In een eerdere brief schreef  het college eerder:‘De eventuele hoogteaccenten doen forse afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit op deze landelijke en zeer open locatie. De ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt hebben een zeer stedelijk karakter en zijn niet passend op deze locatie. De bestaande kwaliteit is waardevol voor de beleving vanuit het zuidelijke deel van de kern Zeewolde, inclusief het strandgebied en het bosgebied Horsterwold. De hoogteaccenten zijn naar onze mening ook in strijd met de uitgangspunten van het IIVR project Veluwerandmeren. Wij verzoeken u nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het toestaan van hoge bouwvolumes en de maximale bouwhoogte in elk geval te beperken tot 38 meter.’

Ook over het toegestane geproduceerde geluid (90dB in de winter, 120 dB in de zomer) was het college eerder al bezorgd: ‘ Wij verwachten significante geluidsoverlast in de kern van Zeewolde als geluidsactiviteiten elektronisch worden versterkt.’

De locatie strand Horst ligt 850 meter van de dijk en 950 meter van de bebouwing van Zeewolde.  Ook de lokale partij Leefbaar Zeewolde heeft ernstige zorgen en deze al meermalen kenbaar gemaakt.