Zee vol verhalen in Zuiderzeemuseum

woensdag 12 februari 2020 11:02

Blik op Zeewolde- In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is vanaf vrijdag 14 februari de vaste tentoonstelling ‘Een zee vol verhalen’ te zien. De verhalen gaan over de voormalige als huidige bewoners uit de Zuiderzeeregio, die vertellen over hun dagelijkse leven, werk, kleding, huizen en vrijetijdsbesteding. Ze vertellen over hun gebruiken en hun feesten van toen én nu. En over hun eeuwige strijd tegen het water én de aanleg van de dijk die alles veranderde: de Afsluitdijk.

De burgemeester van Zeewolde, Gerrit Jan Gorter, was één van de eerste bezoekers tijdens een speciale preview voor genodigden. Tegelijkertijd met de opening van de tentoonstelling verschijnt het boek ‘Eens ging de zee hier tekeer’ van Eva Vriend over de Zuiderzee en haar kustbewoners. In de tentoonstelling wordt een portret uit Zeewolde gepresenteerd: Rosel ter Braake van jongerenvereniging J19nu, die is gefotografeerd door Koos Breukel.

J19NU werd opgericht in 1971 voor ‘de culturele, sociaaleconomische en vaktechnische vorming’ van vooral agrarische jongeren in de nieuwe polders. Maar vanwege teruglopende ledentallen heeft de afdeling Zeewolde enige jaren geleden besloten zich te concentreren op het organiseren van feesten eens in de drie weken voor jongeren boven de zestien, waar ook niet-leden welkom zijn. Het portret van Rosel ter Braake maakte onderdeel uit van de tentoonstelling Mooi samen, Portretten van het verenigingsleven rond de voormalige Zuiderzee. Fotografen Koos Breukel en Sander Troelstra reisden rond de voormalige Zuiderzee om het verenigingsleven langs de kusten te verkennen en in beeld te brengen.

Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling op www.zuiderzeemuseum.nl

Het boek ‘Eens ging de zee hier tekeer’ van Eva Vriend, werd mede mogelijk is gemaakt door de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum, het Dijk- en waterfonds van Waterschap Zuiderzeeland en het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af van de Waddenzee en werd het IJsselmeer. In haar boek vertelt Eva Vriend aan de hand van de levensgeschiedenissen van vier Zuiderzeefamilies wat deze ingrijpende verandering betekent  voor de cultuur, de identiteit en de toekomstdromen van mensen’ tot op de dag van vandaag.

Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, de actualiteit en de toekomst van het voormalige Zuiderzeegebied. In het buitenmuseum staan authentieke dorpspanden uit dit gebied. Jong en oud komen hier in aanraking met de Zuiderzeecultuur. In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en design.

In 2019 ontving het museum van de ANWB de zilveren award voor het leukste uitje van Noord-Holland. Lonely Planet heeft het Zuiderzeemuseum opgenomen als ‘Top choice’ in haar internationale reisgids ‘Best in travel 2020’.