Wmo-raad voegde altijd wat toe

woensdag 7 juni 2017 09:55

Blik op Zeewolde- De 55+raad en de Wmo-raad hebben  plaatsgemaakt voor de Burgertafel. De door de gemeente ingestelde Wmo-raad werd gisteren officieel ontbonden en bedankt voor haar inzet. De raad, bestaande uit vrijwilligers, gaf het college gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Jan Zwaan, Klaas Bouma, Flip Tepper, Gerrit Jan Boute en Sylvia Oltmans kregen veel lof toegezwaaid en een boeket bloemen. Niet op de foto voorzitter Didy van Klaarbergen.

‘Dan dachten we dat we klaar waren en kwamen zij weer’, zei wethouder Winnie Prins bij het afscheid. Toch werd tegen de negentig procent van hun adviezen overgenomen. De Wmo-raad en de 55+raad, worden opgeheven omdat de gemeente de Burgertafel heeft opgezet.