VvE buitenplaats Horsterwold ziet aanpassing bestemmingsplan als oplossing ‘hoofdpijn’dossier

dinsdag 10 december 2019 09:48

Blik op Zeewolde- Een aanpassing van het bestemmingsplan is wat de Vereniging van Eigenaren van het Horsterwold graag wil. Zo kan, meent de VvE de gemeente van het kostbare ‘hoofdpijndossier’ toch nog een succes te maken. Daarnaast wil de vereniging beter contact met de bevolking van Zeewolde en het bedrijfsleven. ‘De afstand tot het dorp is maar 3.5 kilometer maar het kan net zo goed 3.5 lichtjaar zijn’, zegt voorzitter Rico Wanschers.

De beweging naar (semi-)permanente bewoning op recreatie- en vakantieparken is eind 2018 landelijk ingezet door het actieplan van minister Ollongren. Dat was deels een antwoord op de sterk gegroeide woningnood in ons land. Maar ook speelde volgens de bewindsvrouw mee dat de meeste recreatie- en vakantieparken erg moeilijk te exploiteren blijken, met als één van de gevolgen verpaupering.

De gemeenteraad wil tot nu toe in meerderheid permanente bewoning niet toestaan. De VvE vraagt zich af waarom de gemeente Zeewolde deze goede voorbeelden- zoals in Harderwijk en Dronten- niet wil volgen. Daarmee zou ze immers af zijn van het peperdure handhavingsbeleid; een beleid dat door de bewoners van Buitenplaats Horsterwold ook nog eens als criminaliserend wordt ervaren. De grootschalige, vaak intimiderende ervaren controleactie 27 november  werd door de VvE gezien als dieptepunt in inmiddels een lange reeks. Zij hebben een stevige klacht bij de gemeente gedeponeerd.

Het gemeentelijke beleid heeft volgens velen bovendien tot drastische waardevermindering van de woningen geleid. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken. De mogelijkheid van het indienen van één of meer schadeclaims wordt momenteel juridisch onderzocht.

De Vereniging van Eigenaren van Buitenplaats Horsterwold (nieuwe naam ‘Villapark Horsterwold’) heeft de afgelopen maanden veel energie gestoken in het opzetten van een meerjarenplan. De onderdelen: verduurzaming en modernisering van het park, compensatie van geleden schade en genoegdoening voor toegebracht emotioneel leed plus verruiming van de bestemming.

Hiernaast wil de VvE meer naar het dorp zelf toe groeien, bijvoorbeeld door tijdelijk leegstaande woningen aan te bieden aan Zeewoldenaren die dringend om woonruimte verlegen zitten. Ook het vanaf het voorjaar organiseren van open dagen maakt deel uit van het strategisch plan. En tot slot wil de vereniging meer de dialoog zoeken met het plaatselijke bedrijfsleven en de middenstand. Maar het voornaamste is en blijft herstel van de relatie met het gemeentebestuur. Een uitnodiging voor een open, opbouwende samenspraak is inmiddels verstuurd.

Foto: voorzitter Rico Wanschers van de Vereniging van Eigenaren en Ilmar Woldring, die door de VvW als communicatiespecialist is aangetrokken.