VVD wil af van langparkeerders in parkeergarage Ravelijn

dinsdag 10 maart 2020 21:09

Blik op Zeewolde- De VVD wil af van langparkeerders in de parkeergarage van winkelgalerij het Ravelijn. Het college bond vorig jaar de strijd aan met langparkeerders, met name bezitters van oldtimers, maar slaagde maar half. Vandaar de vragen van de liberalen. Volgens fractievoorzitter Angela Huckriede is er extra druk op de garage gekomen door de komst van de Action en de uitbreiding van De Winkeltjes.

Ook bouwwerkzaamheden aan de zijde achter de Albert Heijn geven volgens haar een extra parkeerdruk op overige plaatsen. ‘Regelmatig parkerend in de parkeergarage onder het Ravelijn valt op dat er overdag nauwelijks parkeerplaatsen meer over zijn. We praten nu over de winter periode. We maken ons zorgen over de almaar toenemende parkeerdruk, in de zomer door toerisme en in het najaar wederom door stalling.’

Vragen
1. Heeft het College zicht op het aantal langparkeerders?
2. Is het College het met ons eens dat de garage bedoeld is voor kort parkeerders en winkelend publiek?
3. Gaat het College maatregelen nemen deze langparkeerders te weren om zodoende ruimte te creëren voor kortparkeerder en winkelend publiek?
4. Zo ja, op welke termijn denkt het College met een oplossing te kunnen komen?