Vrienden van het Carillon zoekt steun gemeente (maar vangt bot)

woensdag 5 juli 2017 16:38

Blik op Zeewolde- De vereniging Vrienden van het Carillon Zeewolde heeft steun gezocht bij de gemeente voor de stormschade die ze heeft opgelopen tijdens het Havenconcert van vorig jaar. Ze vroeg een financiële tegemoetkoming, of in ieder geval deels, maar vangt voor de tweede keer bot. De gemeente voelt zich geen partij in de zaak. De schade die tijdens het Havenconcert is ontstaan als gevolg van een omgevallen lichtmast, betekent een totale schade van € 17.846,90.

Deze schade is verhaald op de Vrijwilligersverzekering van de gemeente, maar is slechts gedeeltelijk vergoed tot het  maximum  € 5.000,- per gebeurtenis. De schadeclaim is ook ingediend bij de Collectieve Evenementverzekering die bij dezelfde verzekeraar (Centraal beheer) voor de vrijwilligersorganisaties in Zeewolde is afgesloten.

De verzekeraar heeft een uitsluitingsclausule in de polis voor extreme weersomstandigheden, de verzekeraar gaat ervan dat de schade is ontstaan door een windhoos van zeven beaufort of meer. Het resterende schadebedrag van € 12.846,90 blijft nu voor rekening van de vereniging.

Volgens het college van burgemeester en wethouders kan de gemeente niet als ‘vangnet’ fungeren bij een schade die niet onder een verzekering valt. ‘Wij faciliteren alleen in een verzekering die een secundaire dekking biedt, met als doel om het vrijwilligerswerk te ondersteunen door de risico’s zoveel mogelijk af te dekken. Het huidige aanbod aan verzekeringen is hetgeen gemeenten daarin maximaal kunnen bijdragen.’