Vragen Zeewolde Liberaal over woonomstandigheden arbeidsmigranten

donderdag 11 juli 2019 12:57

Blik op Zeewolde- Zeewolde Liberaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders en wil weten of zij bereid is  om op korte termijn een onafhankelijk onderzoek naar de  woonomstandigheden van arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg 14-16. Volgens vakbond FNV zijn de woonomstandigheden van arbeidsmigranten op deze  tijdelijke huisvestingslocaties beroerd.

Middels een petitie roept de bond de burgemeester/gemeente op om de uitzendbureaus tot de orde te roepen en een einde te maken aan de geconstateerde wantoestanden, die zijn typeert als  een moderne vorm van slavernij. Volgens de bond mogen arbeidsmigranten zich van uitzendbureaus niet inschrijven in de gemeente, op straffe van ontslag.

Fractievoorzitter Cees Steijger van Zeewolde Liberaal wil ook weten of het college van deze woonomstandigheden al eerder op de hoogte was en wat het college gaat doen om een einde te maken aan deze, door de FNV als  erbarmelijk omschreven, woonomstandigheden.