Vraaghuis: Niet meer van het kastje naar de muur

zondag 6 september 2020 09:51

Blik op Zeewolde- Vriendelijk word ik in het Vraaghuis ontvangen door gastheer Leo. Hij is één van de elf gastheren/gastvrouwen die er op vrijwillige basis actief zijn. 

Door Max Wolters

(dit artikel verscheen eerder in de maandkrant Blik op Zeewolde van 2 september)

Leo staat achter een coronascherm. ‘Ik kom eens kijken hoe het hier gaat’, zeg ik. Het is deze ochtend nog rustig. Er zijn meerdere werkplekken en ‘ontmoetingstafels’ om met bezoekers te praten. Er is zelfs een kinderhoekje. Aan een bureau zit Maryam Satari te werken, zij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Vraaghuis. ‘Vanmiddag zitten hier mensen van het MDF, de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, van JobHulpMaatje, verslavingszorg Amethist en zorgverlener Coloriet.’ Van andere deelnemers zoals MEE en Vluchtelingenwerk zijn folders aanwezig. Het Vraaghuis is nu zes dagdelen per week open, elke werkdag, behalve de maandag. Het streven is dat uit te breiden naar tien. ‘Daar hebben we nog heel wat vrijwilligers voor nodig.’ De huidige vrijwilligers zijn afgekomen op (en kunnen zich aanmelden bij) oproepen via mdflevoland.nl  en via Zeewoldevoorelkaar.nl.

‘Ik vertel mensen bij wie ze het beste terechtkunnen’, zegt Leo en vertelt hoe hij in het Vraaghuis terecht is gekomen. ‘Na mijn pensionering wilde ik me nuttig blijven maken. Ik ben ook chauffeur voor Sternzorg en rijdt mensen uit het dorp naar de dagbesteding. We kunnen nog wel meer mensen gebruiken, kun je dat in je artikel zetten?’ Daarnaast zet hij zich ook in voor de kerk. Maryam heeft veel tijd gestopt in het Vraaghuis. Op 1 april zou het opengaan, maar corona gooide roet in het eten. ‘Dat was niet zo leuk’. Anderhalve maand later, in mei, zijn de deuren stilletjes opengegaan. Zo zonder officiële opening en de bijbehorende publiciteit is de meest gestelde vraag ‘Wat doen jullie hier’ tot nu toe de meest gestelde.

‘Hier kunnen verschillende vragen gesteld worden’, zegt ze. ‘Wij zijn er voor vragen over financiën, schulden belasting, verzekeringen, huisvesting, werk, thuissituatie, gezondheid, relaties, opleiding, zorg, financiën, onderwijs, vervoer, belastingdienst etc. We hebben al veel van dit soort vragen gehad.’ De deelnemers aan het Vraaghuis kunnen de vragen beantwoorden en als het ‘dieper’ gaat, kunnen ze doorverwijzen. Er komen ook eenvoudiger vragen langs. ‘Iemand die moeite had zich in te schrijven bij woningstichting Woonpalet. Het inloggen lukte niet. Voor ons eenvoudig, maar je zal er maar mee zitten. Of een mevrouw die in de herfst elke dag uit haar tuin de bladeren van een boom in de straat opruimde. Hoe ze die boom weg kon krijgen. Iemand die woonruimte zocht is zo (behalve bij woningbouwstichting Woonpalet) ook in contact gekomen met het MDF en Welzijn Zeewolde. Alles kan je Googelen, maar mensen willen graag een fysieke plek. Vooral voor ouderen en mensen die de taal niet zo goed machtig zijn of de wegen niet goed kennen.’ Het Vraaghuis is gevestigd aan de Stevinweg 2, waar 21 jarenlang Jacco Scheen zijn herenmode verkocht.

www.hetvraaghuis.nl

 

Het Vraaghuis is opgezet door MDF in nauwe samenwerking met partners. De gemeente maakt het mogelijk.

Het Vraaghuis is een pilot, een proef. Het is ontstaan vanuit de doorontwikkeling van het Ondersteuningshuis, waarin verschillende disciplines deskundigen samenwerken om de juiste hulp te kunnen bieden. Een prachtig concept, maar, zo leerden de ervaring van professionals, de drempel bleek voor sommige mensen toch nog te hoog. Ook vrijwilligers- en belangenorganisaties benadrukten de behoefte aan een goed informatiepunt. Veel mensen zijn al geholpen met informatie of een eenvoudig steuntje in de rug bij ‘gewone’ zaken. Bij het Vraaghuis is het niet ‘Ik heb een probleem’, maar ‘ik heb een vraag’. Het moet ook het probleem oplossen dat mensen soms te lang moeten dwalen op zoek naar de juiste plek of persoon voor een antwoord waar ze verder mee kunnen. Voorkomen dat vragen uitgroeien tot problemen is belangrijk. Het moet in het Vraaghuis makkelijk zijn om contact te leggen met professionals voor zowel eenvoudige als dieperliggende vragen. Als een vraag meer vereist, is doorverwijzing naar een specialist eenvoudig.