Vraag & aanbod extra zorgpersoneel bijelkaar

donderdag 19 maart 2020 17:21

Blik op Zeewolde-De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven, bundelen hun krachten en worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. CMO Flevoland-Zowelwerk zorgt voor Flevoland voor een goede matching. Dat doet ze in afstemming met de GGD-GHOR.

Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht. Na inschrijving nemen medewerkers van CMO Flevoland-Zowelwerk contact op met iedereen.

Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De afgelopen dagen kwamen er her en der zo’n 7000 aanmeldingen binnen van ex-zorgmedewerkers die graag zouden willen helpen nu er overuren worden gemaakt in de zorg.

Via de centrale database die geopend is wordt vraag en aanbod zo goed als mogelijk gematcht. Een team in de regio zorgt ervoor dat mensen terecht komen op de plekken waar ze het hardst nodig zijn en ze het meest kunnen betekenen. Hierbij wordt uiteraard gelet op opleidingsniveau, ervaring maar ook op het besmettingsrisico dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen.

Eerder maakte het ministerie van VWS al bekend dat verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie – minder dan twee jaar – verlopen is, toch gewoon aan de slag mogen. Ook wordt de verplichting tot herregistratie tot nader order opgeschort.

CMO-Flevoland-Zowelwerk schort haar reguliere activiteiten op om zich op deze manier te kunnen richten op haar kerntaak: Samen met organisaties en overheden bijdragen aan goede zorg, welzijn en ondersteuning voor de inwoners van Flevoland.