Vele miljoenen bezuinigen, dat gaat pijn doen

donderdag 31 mei 2018 14:41

Blik op Zeewolde- De nieuwe gemeenteraad staat voor een grote uitdaging; ze moet fors bezuinigen, anders is er aan het eind van deze raadsperiode (over bijna vier jaar) een begrotingstekort van ongeveer vijf miljoen euro. De grootste financiële obstakels: de jaarlijkse tekorten op de jeugdzorg en het wegvallen van de precario (belasting die nutsbedrijven betalen op ondergrondse leidingen, tussen de 900.000 en de 1 miljoen) in 2011.

Ook de digitalisering geeft volgens wethouder Rein Zijlstra een extra druk van ca. 4 ton terwijl  beheersplannen ook nog een 3 ton op jaarbasis vragen.

Het is niet ondenkbeeldig dat de gemeenteraad besluit belastingen te verhogen. Mogelijk ontkomt ze er niet aan om daarbij aan de OZB (onroerend zaak belasting) te denken. Het rijk heeft de gemeente laten weten dat er ‘ruimte’ zit in de belastingen. Dwingen kan ze gemeenten niet maar ze heeft wel een stok achter de deur: als de belastingruimte niet wordt ingevuld betekent dat, dat er minder uitgekeerd wordt in het gemeentefonds.

De gemeente kan ook wel inkomsten tegemoet zien, zoals de leges van het nieuwe windmolenpark (ca. 4 miljoen), maar dat is eenmalig geld. Het windmolenpark levert wel OZB op en zelfs wordt er een tijdje dubbel OZB gevangen omdat de oude windmolens naast de nieuwe staan, maar die oude/huidige) worden volgens afspraak opgeruimd.