Vierde ster Keurmerk Veilig Ondernemen voor VCZ

vrijdag 4 januari 2019 10:18

Blik op Zeewolde- Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente (gisteravond) reikte burgemeester Gerrit Jan Gorter de vierde ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebied (KVO-W) uit aan een aantal werkgroepleden  (Johanna Hoekstra, Doite Jager, politieman Geert Wind en projectleider Debora Lenten)

Het KVO-W is een keurmerk waarin partijen samen werken aan de veiligheid en leefbaarheid van winkelgebieden. In een werkgroep wordt samengewerkt om de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen, in die werkgroep zijn ondernemers, gemeente, politie, brandweer, woningbouwcorporatie vertegenwoordigd. In het KVO is het mogelijk om 5 sterren te behalen. Om voor de sterren in aanmerking te komen, is een aantal spelregels opgesteld op basis van concrete doelstellingen die gezamenlijk geformuleerd zijn:

– Elk jaar is er een schouw, er worden vergaderingen gehouden, er wordt een jaarverslag opgesteld en de maatregelenmatrix wordt per vergadering bijgewerkt en eens per 3 jaar vindt er een meting plaats middels een enquête onder ondernemers.
– Eens per drie waar wordt een veiligheidsanalyse opgesteld, daarin wordt de laatste meting vergeleken met de voorgaande meting), daarna vindt een audit plaats.
– Op het moment dat de audit met goed gevolg wordt afgerond, volgt een volgende ster.

Voor de vierde ster is de audit in oktober 2018 gehouden. De auditeur stelde kritische vragen (bij elke volgende ster wordt de audit lastiger), maar de audit is positief afgerond waarmee KVO Winkelhaven nu de vierde ster heeft weten te bemachtigen. De werkgroep gaat nu aan de slag om de vijfde en laatste ster te behalen.