Verkiezing Topondernemers komt er aan

maandag 19 juli 2021 14:16

Blik op Zeewolde- In het najaar van 2020 waren de organisatie en de jury’s van de Ondernemersverkiezingen volop aan de slag met een nieuwe editie van de verkiezingen, tot zij door nieuwe stringente coronabeperkingen de activiteiten moesten staken. Uiteindelijk bleek het onmogelijk om de editie 2021 van de verkiezingen uit te rollen. Er waren genomineerde bedrijven, maar er kwamen geen finalisten en winnaars.

Nu de omstandigheden aanzienlijk beter zijn geworden durft de organisatie het aan om weer aan de slag te gaan met de 2022 editie van de verkiezingen. Deze week hebben de organisatoren van de Vereniging Bedrijfskring Zeewolde (BKZ), de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCZ) en de sponsoren om tafel gezeten om nadere afspraken te maken over de aanpak van deze editie.

Hoofdsponsoren Raboank Flevoland, Lentink De Jonge Accountants en Zeewolde Zakelijk (gemeente Zeewolde)  konden zich goed vinden in de voorstellen van het organisatiecomité.

Belangrijk element met betrekking topt deze editie is dat alle genomineerden van vorig jaar sowieso weer op de longlist kunnen komen als zij daar zelf mee instemmen en er geen sprake is van belangrijke wijzigingen in het afgelopen jaar, die de nominatie in een ander daglicht zouden kunnen plaatsen.

Daarnaast is er ruimte voor de toevoeging van nieuwe nominaties. De BKZ zal haar leden oproepen om daarvoor suggesties te doen en de VCZ zal, zoals eerder, de Zeewolder consumenten de ruimte geven om aanvullende nominaties voor centrumondernemers te doen.

Om de verkiezingen van resp. de Ondernemer van het Jaar (BKZ) en Centrumondernemer van het jaar (VCZ) in goede banen te leiden zijn de beide jury’s weer geactiveerd. Zij zullen, met name na de zomer, weer in actie komen om in koppels van twee, de definitief genomineerden te gaan bezoeken om nadien, mede op basis daarvan, tot de selectie van de 3 finalisten per prijs te komen. De wijze waarop de bedrijven de coronacrisis hebben weten te pareren zal deze keer een extra beoordelingscriterium zijn.

Als coronabeperkingen geen roet in het eten gooien zal op donderdag 18 november de traditionele finalistenavond worden gehouden in The Lux.

Meer lezen over topondernemers: www.topondernemerszeewolde.nl 

Voor aanvullende informatie: info@bedrijfskringzeewolde.nl of

secretariaat@vcz-zeewolde.nl