Met vereende krachten meer bezoekers naar Flevoland

vrijdag 24 november 2017 13:46

De Flevolandse gemeenten, de provincie en de vrijetijdssector slaan de handen ineen om meer bezoekers te trekken én meer bekendheid genereren voor Flevoland. Dit hebben alle bestuurders recreatie & toerisme gisteren een vrijetijdscongres feestelijk bekrachtigd. Met elkaar willen de Flevolandse overheden de sector zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren met het aantrekken van bezoekers als hoofddoel.

De uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme Flevoland 2018-2022 beschrijft wat de  overheden tot en met 2022 gezamenlijk gaan doen.

Ook laat de agenda zien bij welke projecten gaande zijn, zoals het Nationaal Park Nieuw Land en het recreatieve impuls bij het Waterloopbos.