‘Verbeterplannen’ Openbaar vervoer voor de middellange termijn

zondag 8 maart 2020 08:52

Blik op Zeewolde- Zeewoldenaren konden vorig jaar meepraten over de toekomst van Zeewolde. In een serie artikelen gaan we dieper in op de zaken die daar besproken werden. Deel 2: Openbaar Vervoer.  Onderstaand artikel verscheen op 5 maart 2020 in de papieren editie van Blik op Zeewolde.

Openbaar vervoer in, van en naar het dorp ligt al jaren onder vuur. Niet de gemeente, maar de provincie is verantwoordelijk, is de ‘regisseur’. De gemeente kan niet veel meer dan vragen of het niet beter kan. De manier waarop het nu georganiseerd is roept vragen op. Bussen rijden niet op tijden waarop dat wel gewenst wordt, ze rijden halfvol op andere tijden, sluiten slecht aan op treintijden. Sinds hoelang wordt er eigenlijk niet geklaagd over het Openbaar Vervoer?

Maar…er gloort hoop aan de horizon. Dat duurt alleen een paar jaar. ‘Er zijn verbeterplannen voor het openbaar vervoer in Zeewolde’, laat een woordvoerder van de provincie weten. ‘Deze richten zich met name op de middellange termijn.’ Het openbaar vervoer in onze provincie is vorig jaar opnieuw aanbesteed, vanaf 2023 neemt Keolis het over van Connexxion. Keolis moet zich nog buigen over de manier waarop zij het Openbaar Vervoer in en rond Zeewolde vorm gaat geven. Het door de provincie opgestelde programma van eisen biedt wél perspectieven. Op de momenten van de dag, of op lijnen, waarop het aanbod van passagiers te laag is om rendabel te zijn, mogen zij met andere mobiliteitsaanbieders voor een passend alternatief zorgen. Bijvoorbeeld buurtbusprojecten, samenwerking met lokale vrijwilligersprojecten, deelfiets en/of deelautoprojecten. De provincie houdt wel de controle en moet wel altijd haar goedkeuring geven.

Keolis moet zich, net als Connexxion nu, wel houden aan de vaste afspraken (onder meer vaste route, vaste dienstregeling, garantie dat alle reizigers vervoerd kunnen worden) maar kan wel zelf kiezen welke bus ingezet wordt. Op lijnen waar gedurende de gehele dag het aanbod van passagiers laag of zeer laag is, kan daarom de keuze gemaakt worden om een mini- of midi-bus in te zetten.

Keolis zal vanaf de start circa 95% van het openbaar vervoer uitvoeren met elektrische bussen. Voor Flevoland (en Zeewolde) betekent dit dat vanaf december 2023 alle reguliere buslijnen volledig uitgevoerd worden met elektrische bussen. Uitsluitend de scholierenlijnen (zoals lijn 625 Zeewolde-– Amersfoort) worden uitgevoerd met de dieselbussen.

Er is een mogelijkheid voor openbaar vervoer waar Zeewoldenaren zeer weinig gebruik van maken: Regiotaxi. Deze rijdt van deur tot deur en is er voor jong en oud, zeven dagen per week van 06.00 uur ’s ochtends tot 0.30 uur ’s nachts. Het gaat hierbij alleen om lokaal vervoer binnen de regio. De regiotaxi is maar iets duurder dan het ‘gewone’ OV. www.flevoland.nl/regiotaxi

Concrete wijzigingen in het openbaar vervoer in de periode tot december 2023 zijn er niet. Wel zijn er nog twee initiatieven die nader onderzocht worden en die mogelijk binnen de huidige concessie actueel worden. Twee studentes uit Zeewolde (Gerda Galenkamp en Femke Nieuwenhuis) hebben op eigen initiatief de mogelijkheden onderzocht of een directe buslijn van Zeewolde naar Utrecht Science Park (in de spits) haalbaar. Uit de door hen gehouden enquêtes blijkt van wel. De haalbaarheid wordt nu besproken door provincie Flevoland besproken met de huidige vervoerder Connexxion en de provincie Utrecht (als verantwoordelijke voor het OV in de Utrecht).  Er is ook een onderzoek naar het aantal reizigers op de diverse buslijnen om te bezien of de bussen van en naar Zeewolde tot een later tijdstip kunnen doorrijden.

Keolis voert wel een aantal wijzigingen uit. Lijn 142 zal in Nijkerk vanaf het station doorgaan rijden naar scholengemeenschap Corlaer waardoor er een rechtstreekse verbinding ontstaat voor de leerlingen van deze school vanuit Zeewolde. Lijn 159 gaat tijdens de spits twee keer per uur rijden, waardoor de rechtstreekse reis van Zeewolde naar Almere wordt verbeterd. Daarnaast worden de vertrektijden van lijn 142 en 159 tussen Zeewolde en Harderwijk worden beter op elkaar afgestemd. Zo ontstaan er in de spits vier reismogelijkheden per uur voor de aansluiting op zowel de trein naar Zwolle als ook de trein naar Amersfoort.