Veel reacties op herontwikkeling locatie Zevenster

woensdag 10 april 2019 16:10

Blik op Zeewolde- De gemeente heeft Bureau Maris, vormgevers van stad & landschap opdracht gegeven een vernieuwend proces in gang te zetten met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie waar vorig jaar nog het gebouw van basisschool De Zevenster stond. De vraag is: hoe kan deze locatie opnieuw betekenis krijgen voor de buurt en het dorp? Het doel is om samen met omwonenden en belanghebbenden te onderzoeken hoe deze plek een opnieuw een meerwaarde voor de buurt en het dorp kan worden.

Het aantal reacties is (10 april) is meer dan 300. Dat is boven verwachting. Als eerste konden omwonenden en belanghebbenden reageren, daarna middels een enquête iedereen in heel Zeewolde. Tot en met 21 april kan er gereageerd worden. Meedoen: klik dan hier

Als de enquête is verwerkt komen er avonden voor alleen bewoners en belangstellenden.