VCZ: ‘Uitslag onderzoek is aanleiding nieuw beleid’

zondag 17 december 2017 14:17

De Zeewolder centrumondernemers (VCZ) ziet in de deze week vrijgekomen uitkomsten van het onderzoek naar de zondagsopeningen een bevestiging van het standpunt dat zij al enige jaren innemen. De VCZ ziet alle aanleiding voor de gemeente om zo snel mogelijk nieuw beleid te ontwikkelen. Wat de VCZ betreft mag dit voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mocht dit niet gebeuren, dan zal de vereniging dit thema agenderen bij de speerpunten voor de formateur van een nieuw college in Zeewolde in maart 2018.

Twee op de drie Zeewoldenaren zijn voor verruiming van de openingstijden van supermarkten op zon- en feestdagen.

In september vorig jaar heeft de VCZ opnieuw aangedrongen op verruiming van de bestaande mogelijkheden. Voorzitter Johan Safaric: ‘Puur omdat de huidige regeling een onwrikbaar onderdeel uitmaakte van het nog lopende coalitieakkoord, moest toch eerst weer bevestiging van de werkelijkheid worden gezocht door middel van dit gemeentelijke onderzoek’.

Hij zegt dat uit het rapport geen verrassingen zijn gekomen. Safaric: ‘Je kan stellen dat de mate waarin, zeker inwoners, pleiten voor verruiming van de mogelijkheid tot winkelopenstelling op zondag nog nadrukkelijker naar voren komt dan gedacht’. Een ruime meerderheid van de bevolking (64%) ziet graag dat alle supermarkten wekelijks op zondag open mogen en slechts 18% is voor continuering van de huidige regeling.

‘Dat zijn hele heldere cijfers die we als ondernemers niet mogen en willen negeren’. Uit het rapport komt ook dat een kleine meerderheid van de ondernemers (56%) weliswaar zelf liever niet op zondag open zou willen, toch zes van de tien centrumondernemers van mening zijn dat de gemeente de koopzondag volledig vrij zou moeten geven.

‘Dat zegt toch veel over hoe ook de ondernemers de wensen van de inwoners serieus nemen. Er is nu eenmaal de afgelopen jaren een flinke omslag gaande in het koopgedrag van consumenten. De meerderheid van de ondernemers is daar goed van doordrongen en wenst er ook op in te spelen. Aan de andere kant moet er bij alle betrokken partijen ook begrip zijn voor de minderheid, met name de kleinere winkeliers waarvoor het vooralsnog met name om economische redenen heel moeilijk is om elke zondag open te zijn’ zo vult Wim van den Noort als adviseur van de VCZ aan.