Update provinciale COVID-19 Impact Monitor

donderdag 14 mei 2020 12:43

Blik op Zeewolde- De provincie heeft de COVID-19 Impact Monitor aangevuld met de meest actuele cijfers. In de monitor laat de provincie zien wat de impact is van het Coronavirus op de gebieden waarin de provincie een rol speelt. Dit zijn bijvoorbeeld de cijfers over de regionale economie, de cultuur-, sport- en recreatiesectoren en het openbaar vervoer. Om het zo duidelijk mogelijk te maken waar de verschillen zitten met de voorgaande monitoren, zijn de meest actuele teksten met blauw gearceerd.

Doel van deze monitor is het informeren van de samenleving over de impact van de corona-crisis op Flevoland én informeren over de maatregelen die de provincie Flevoland treft om de gevolgen van de coronacrisis in Flevoland te verzachten.

Voor de monitor is de provincie grotendeels afhankelijk van databronnen van anderen. Getracht is zoveel mogelijk actuele data op te nemen. Op het Feitelijk Flevoland – COVID-19 Dashboard worden beschikbare relevante indicatoren continu up-to-date gehouden. www.flevoland.nl.

COVID19 Impact Monitor 14-05