Toch complete nieuwbouw sportcomplex Het Baken

donderdag 19 maart 2020 10:46

Blik op Zeewolde- Sportcomplex Het Baken, zowel het zwembad als de sporthal,  wordt toch geheel vernieuwd. Dat werd vanochtend bekend gemaakt door wethouder Ewout Suithoff. In een besloten vergadering bleek de gemeenteraad positief over dit collegebesluit. Het gebouw wordt all- electric en blijft op dezelfde locatie. Door slim schuiven met ‘functionaliteiten’ is daar ruimte voor gevonden.

Er is zelfs ruimte gevonden voor een ‘ontmoetings’plein, waar ook gesport kan worden. Om mee te denken over  de inrichting van dit plein worden Zeewoldenaren op een later tijdstip uitgenodigd.In het voorjaar 2022 is het dan feest als het nieuwe complex wordt geopend.

Tekst loopt door onder de foto

Aannemers hebben in gesprekken de gemeente gezegd dat gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie- dat was tot nu toe het plan) risico’s met zich meebrengt. De vraag is of de dakconstructie draagkracht genoeg heeft voor de gewenste zonnepanelen. Ook zou het  volgens de deskundigen niet verstandig zijn om de vloerconstructie uit twee delen te laten bestaan: de combinatie van een bestaand en een extra deel geeft kans op verzakking.

De kosten (behalve bouwkosten ook onderzoeks- en andere kosten) blijven, vertelde de wethouder, binnen het budget van 15 miljoen dat de gemeenteraad al had uitgetrokken. In plaats van een saaie grijze blokkendoos wordt volgens de wethouder het nieuwe sportcomplex een mooi visitekaartje van Zeewolde.

Voordeel van dit nieuwe collegebesluit is dat er zo min mogelijk overlast is voor de gebruikers van het zwembad én die van de sporthal. Voor de zomervakantie wordt duidelijk hoe de gemeente omgaat met de gebruikers van het zwembad en of er een financiële bijdrage wordt gegeven.Volgens de nog ruwe planning gaat de sporthal dan in mei/juni tot september 2021 dicht, dat veroorzaakt de minste overlast voor de sporters.

Het zwembad sluit medio oktober. Momenteel vinden er gesprekken plaats met zwembaden in de regio. In de raadsvergadering van mei /juni wordt hiervoor krediet gevraagd. Gebruikers van het zwembad worden uiterlijk vóór de zomervakantie geïnformeerd. De sporthal sluit van mei 2021 tot en met augustus 2021. Afstemming over gebruik en sluiting van de sporthal, vindt plaats in overleg met de verenigingen en de scholen. Zij ontvangen hiervoor begin 2021 een uitnodiging.

Tekst loopt door onder de foto 

Het sportcomplex wordt vooruitstrevend  in duurzaamheid: all-electric, met een hoge isolatiewaarde, met herbruikbare materialen en klaar voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verwarming.  (technisch wordt het gereedgemaakt voor riothermie, gebruik van warmte uit het riool)
Belangrijke zaken waarmee het totale complex duurzamer wordt dan in het landelijk bouwbesluit staat beschreven. Zoals iedereen ook mag verwachten van de duurzaamste gemeente van Nederland.

Van Norel Bouwgroep en Hellebrekers Installatietechniek werken samen aan het nieuwe sportcomplex. Zij wonnen de aanbesteding voor dit omvangrijke project. Vanuit de gemeente is duidelijk gesteld dat gebruikers en personeel van Het Baken worden betrokken bij de inrichting van het gebouw. Zo snel als mogelijk worden dan ook avonden georganiseerd om gezamenlijk aan de slag te gaan met het voorlopig ontwerp voor de binnenkant. Het definitief ontwerp kan dan eind van dit jaar worden gemaakt.

Meer informatie over de nieuwbouw van sportcomplex Het Baken staat op www.sportzeewolde.nl