The Basement wordt weer in gebruik genomen

donderdag 5 november 2020 15:35

Bik op Zeewolde- Bij de gemeente zijn in de laatste maanden meerdere verzoeken binnengekomen om the Basement te heropenen voor het jongeren- en jeugdwerk in Zeewolde. Tot half 2018 was het pand aan het Kluunpad in gebruik door het (toenmalige) welzijnswerk en het Straathoekwerk, voor de organisatie van activiteiten voor jongeren.

Vanaf medio 2018 heeft het gebouw leeggestaan. Door jongeren van de scholierenraad en van de “vakbond voor de straat’ en door professionals is gevraagd of de the Basement heropend kan worden. Zeker in deze tijd van Corona wil men het gebouw graag weer in gebruik nemen om activiteiten voor jongeren uit te kunnen voeren.

De gemeente heeft onderzocht wat er nodig is om het gebouw  weer (tijdelijk) in gebruik te kunnen nemen en wat dat gaat kosten. De belangrijkste voorwaarde was dat het  weer moet voldoen aan de minimale (wettelijke) eisen. Omdat het gebouw langere tijd heeft leeggestaan is het weer in gebruik nemen geen kwestie van een sleutel omdraaien, maar zijn er meerdere zaken die moeten worden aangepakt. Zo moet onder andere de vloer worden vervangen, de toiletgroep moet worden vernieuwd en de wanden moeten geverfd worden. Dit laatstgenoemde klusje pakken de jongeren zelf op.

Op basis van de geraamde kosten van de verbouwing en herinrichting heeft de gemeente besloten om gehoor te geven aan de verzoeken en tot verbouwing over te gaan. Zodra de noodzakelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd, worden de deuren heropent. De verwachting is dat dit wel een aantal maanden zal duren.