Teleurstelling over niet doorgaan BIZ Trekkersveld

donderdag 30 november 2017 10:46

Blik op Zeewolde- Slecht nieuws moet je als eerste brengen, zei wethouder Egge Jan de Jonge vanmorgen. ‘Het gaat niet door’. ‘Het’ is de BIZ Trekkersveld, de bedrijveninvesteringszone. Teleurstelling ook bij de leden van de projectgroep (zes ondernemers) die zich een klein jaar hebben ingespannen om de BIZ van de grond te krijgen.

In de BIZ hadden de ondernemers van het Trekkersveld als een collectief kunnen optreden inzake onder andere bedrijfsterreinbeveiliging, aanzien van het bedrijventerrein of gezamelijk energie inkopen (zelfs gezamelijk een braakliggend terrein kopen om een eigen zonnepark op te realiseren was dan mogelijk geweest).

Wim van den Noort, voorzitter van de projectgroep: ‘De BIZ is een mooi systeem om dingen voor elkaar te krijgen.’ De BIZ, als deze aangenomen was geworden, zou iedereen verplicht lid zijn, is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Projectgroeplid Luuk Salomons: ‘De BIZ zien als een kostenpost is eenzijdig’.

Slechts 53 procent van de ondernemers heeft een stem uitgebracht. De stemming was schriftelijk en anoniem. Van de 88 uitgebrachte stemmen (van de 165 stemgerechtigden), stemde een kleine veertig procent (39.8) tegen. Vooral de kleine bedrijven hebben niets gedaan met de mogelijkheid te stemmen.

De Jonge: ‘Deze uitslag verrastte ons wel, de geluiden waren positief. Als gemeente hebben wij belang bij een stevig georganiseerd bedrijfsleven omdat we in de praktijk zien dat steeds vaker privaat-publieke samenwerking nodig is om tot passende oplossingen en goede resultaten te komen.’

‘Niet stemmen steekt mij het meest’, zegt Van den Noort. De Jonge: ‘Jammer dat mensen niet de moeite nemen niet te stemmen terwijl er zoveel inspanningen zijn gepleegd’. Het kan de ondernemers bijna niet ontgaan zijn dat de projectgroep bezig was. Met bijeenkomsten bij Asian Paradise, een brochure, veel lobbywerk en bedrijfsbezoeken, artikelen in de lokale kranten en de mobiele tekstborden bij de invalswegen het terrein op, zijn er veel inspanningen geweest om dit bekend te maken.

‘Ik wist dat het een wedstrijd ging worden’, zegt Van den Noort. ‘Het is een weerbarstige materie, jezelf organiseren is een beetje uit, wat meespeelt is dat het een jong terrein is dat er netjes bij ligt.’

Wethouder De Jonge hoopt dat de projectgroep niet bij de pakken neer gaat zitten en nieuwe wegen zoekt om  alsnog resultaat te boeken. Wim van den Noort: ‘We gaan nu eerst pas op de plaats maken en analyseren’. Salomons laat doorschemeren dat nog een keer proberen er wel in zit ‘maar niet nu’.

De organisatiegraad van de ondernemers is sowieso laag, dat blijkt niet alleen uit deze stemming maar ook uit het aantal leden van de Bedrijfskring.

Het winkelcentrum kent wel een BIZ, dat onlangs herbevestigd is door de centrumondernemers.