Studie naar gebruik restwarmte datacentrum Zeewolde

zondag 24 januari 2021 18:01

Blik op Zeewolde- De gemeenten Zeewolde en Harderwijk gaan met de provincies Flevoland en Gelderland samenwerken om te onderzoeken of restwarmte van een campus met datacenter hergebruikt kan worden. Aanleiding is een melding van een Amerikaans High-Tech bedrijf dat zich eind 2019 bij de gemeente Zeewolde heeft gemeld voor de vestiging van een datacenter. De wettelijke aanvraag procedures lopen hier momenteel voor.

Gezien de grote hoeveelheid potentiële restwarmte die beschikbaar kan komen, ziet de gemeente Zeewolde dit als een regionale kans. Daarom is voor de opgave de samenwerking gezocht met de gemeente Harderwijk en de provincies Flevoland en Gelderland. Beide gemeenten en provincies zien kansen om de restwarmte te hergebruiken en af te zetten in een regionaal warmtenet. De gemeenten Harderwijk en Zeewolde en de provincies Flevoland en Gelderland starten een haalbaarheidsonderzoek hiernaar. Het doel is om in 2021 een ontwikkelplan voor hergebruik van restwarmte op te stellen, inclusief een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid.

De gemeente Harderwijk neemt deel in het project Restwarmte Datacentrum Zeewolde omdat de warmtepotentie een kans biedt om naast het te ontwikkelen open warmtenet voor het Waterfront, ook andere wijken en buurten van duurzame warmte te voorzien.