Straathoekwerk succesvol in the ‘Basement’

woensdag 27 december 2017 11:18

Het staathoekwerk via de inloop in jongerencentrum the Basement is succesvol. Sinds september dit jaar maken jongeren veelvuldig gebruik van de inloopfunctie dinsdag- en woensdagavond). Het komt zelfs
regelmatig voor dat het aantal bezoekers begrensd moet worden ‘om een omgeving te scheppen waarin de grenzen helder zijn en er ruimte is voor individuele aandacht’. Ook steeds meer partners weten de inloopfunctie te vinden, als ‘vindplaats’ voor jongeren.

Alle reden voor de gemeente om het in september uitgebreidde aantal uren (van 20 naar 40) te verlengen (maar vooralsnog voor een periode van zes maanden).

De straathoekwerkers hebben dankzij de uitbreiding meer tijd gekregen om samenwerking met partners uit te bouwen. Er is nu een goede samenwerking met verslavingsorganisatie Tactus. De preventiemedewerker van Tactus is regelmatig aanwezig tijdens de inloop. Er is ook een geintensiveerde samenwerking met Team-Z (arbeidsdeelname) en de schuldhulpverlening en er is versterkt contact met
het Voortgezet Onderwijs.

Dit leidt ertoe dat er sneller een beroep wordt gedaan op het straathoekwerk voor expertise, afstemming, training en interventie. De betere samenwerkingsverbanden  maakt dat jongeren sneller en effectiever gevonden en ondersteund worden.