Stichting Welzijn Zeewolde verdwijnt; ‘Zeewolde verbindt’ nieuwe organisatie

vrijdag 13 oktober 2017 11:15

Blik op Zeewolde- ‘Zeewolde Verbindt’ (werknaam), wordt de opvolger van de stichting Welzijn Zeewolde. ‘Zeewolde verbindt’ gaat zich veel breder bezighouden met zorg en welzijn en komt als apart taakveld onder regie van de gemeente. Alleen zo, is de gezamenlijke conclusie van de stichting en de gemeente, kunnen nog meer krachten van partners gebundeld(en verstevigd) worden en verbindingen gerealiseerd om zorg en welzijn zo ‘drempelloos’ te bieden aan de bewoners van Zeewolde die hierom vragen cq. die het nodig hebben.

Het accent ligt vooral op informeren, verbinden en ondersteunen en het vergroten van de participatie van burgers. Het accent komt niet (teveel) te liggen op het verlenen van echte zorg, daarvoor is de Toegang in het Sociaal Domein verantwoordelijk. Echte zorg- of hulpverlening zou eerder leiden tot het verhogen van de drempel in plaats van deze te verlagen. Bij alles wat ‘Zeewolde Verbindt’  gaat doen ligt de focus op wat mensen wel kunnen (aanwezig talent aanboren en ontwikkelen) en niet op wat niet (meer) mogelijk is.