Stichting de Biezenburcht verder als ‘Hart voor Zeewolde’

donderdag 26 maart 2020 13:42

Bik op Zeewolde- De Biezenburcht, de uitkijkpost/snackbar op de hoek Zeewolderdijk/ Knardijk is al langere tijd niet open. Begin vorig jaar 2019 heeft het bestuur geconcludeerd dat, als men de Biezenburcht op een verantwoorde manier wilde blijven exploiteren, binnen de stichting er extra activiteiten in en om de Biezenburcht georganiseerd moeten worden.

Er zijn ideeën besproken en plannen gemaakt om de aantrekkelijkheid van de omgeving rondom de Biezenburcht te vergroten. Om deze plannen te realiseren, zodat deze binnen de doelstelling van de stichting zouden passen, waren aanzienlijke investeringen noodzakelijk. De stichting heeft helaas niet tijdig voldoende fondsen kunnen vinden om dit te realiseren en heeft daarom eind 2019 besloten om te stoppen met de exploitatie van de Biezenburcht.

In 2014 is stichting de Biezenburcht opgericht, met als eerste activiteit het exploiteren van de Biezenburcht aan de Knardijk. Hierbij ging het er vooral om, dat mensen die eenzaam zijn, elkaar konden ontmoeten. Tevens werden er allerlei activiteiten georganiseerd die een relatie hadden met de omliggende prachtige natuur van de Biezenburcht.

In de loop der jaren zijn er diverse andere activiteiten bijgekomen, waarvan met name het project JobHulpMaatje een groot succes is. Om verwarring te voorkomen, heeft het bestuur besloten de naam van de stichting te wijzigen. Met de kernteamleden van JobHulpMaatje, is gekozen voor de naam Hart voor Zeewolde. De activiteiten van JHM gaan door zoals gepland.

De stichting wil zich blijven inzetten voor mensen die zich in een isolement bevinden, door mensen met elkaar in contact te brengen en te zorgen dat zij een sociaal netwerk om zich heen krijgen. Dit wordt gedaan, in samenwerking met diverse andere partijen binnen het sociaal domein in Zeewolde. Binnenkort wordt de nieuwe website actief www.hartvoorzeewolde.nl waar meer informatie te vinden is.