Spreekuur Burgertafel in Oude Bieb

zondag 23 september 2018 13:02

Blik op Zeewolde- Vorig jaar is er een start gemaakt met de Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde. De Burgertafel (bestaande uit een aantal betrokken burgers) is er om op te komen voor de belangen van de inwoners in Zeewolde, in het bijzonder voor hen die te maken krijgen met de Jeugdwet, WMO en Participatiewet en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W.

Voor een goed functionerende Burgertafel is het van belang nog beter en directer te weten wat er leeft. Een mail aan secretaris@burgertafelzeewolde.nl is voldoende. Er is met ingang van 29 september elke laatste zaterdag in de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur  spreekuur bij de Oude Bieb ‘Onder het genot van een kop koffie/thee luisteren we graag naar u en heten u van harte welkom’

e Burgertafel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over allerlei onderwerpen binnen het Sociaal Domein, zo hebben we al adviezen uitgebracht over Bestaanszekerheid en Inkomensondersteuning, de collectieve ziektekostenverzekering, maar ook het aanbesteden van WMO-hulpmiddelen. Deze adviezen geven we door gebruik te maken van de expertise van mensen om ons heen maar voor een gedegen advies willen we ook graag uw input!

Voor meer informatie over de Burgertafel www.burgertafelzeewolde.nl