Slimme verkeerslichten herkennen ‘drukte’

donderdag 15 februari 2018 15:23

Blik op Zeewolde- Komende jaren worden de eerste kruispunten in Flevoland voorzien van slimme verkeerslichten, de zogenaamde iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties). De eerste iVRI’s in Flevoland staan gepland op de Larserweg bij Lelystad en op de ring van Almere. Deze kruispunten zijn dan in staat aankomend verkeer te ‘herkennen’ en te anticiperen op de actuele verkeersdrukte. Hierdoor kan het verkeer beter doorrijden. De planning is om in 2019 met de installatie te starten, omdat dan de oude installaties vervangen moeten worden. Ook andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincie Noord-Holland starten dit jaar met het plaatsen van slimme verkeerslichten. Het gaat in eerste instantie om 80 kruispunten in de MRA.

Dit maakt deel uit van een landelijke doelstelling om in elk geval dit jaar een kwart van het totaal aantal verkeerslichten in Nederland slim te maken. Verwachting is dat de komende jaren alle 5500 verkeerslichten In Nederland worden vervangen, zodat het systeem optimaal functioneert.

Doordat de slimme verkeerslichten in staat zijn het verkeer te ‘herkennen’, wordt het mogelijk om bepaalde verkeersstromen voorrang te geven boven andere. Bijvoorbeeld grote groepen fietsers, openbaar vervoer en (zwaar) vrachtverkeer. Zo kan het verkeer op drukke kruispunten efficiënter worden afgewikkeld. En door data-uitwisseling met het verkeerslicht is het binnenkort ook mogelijk om weggebruikers persoonlijk op afstand te informeren over bijvoorbeeld de nog resterende tijd tot een rood of groen licht. De eerste testen hiermee worden nu al succesvol op de weg uitgevoerd.

De introductie van slimme verkeersregelinstallaties vormt een belangrijk onderdeel van het Partnership Talking Traffic. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden investeren en werken samen met zo’n 20 marktpartijen vanuit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector en automotive partijen aan de ontwikkeling en uitrol van nieuwe verkeerstoepassingen. Beschikbaarheid van data, de introductie van de iVRI en de voortdurende connectiviteit van weggebruikers, vormen de belangrijkste pijlers van deze ontwikkeling. De Provincie Flevoland is via de MRA onderdeel van het Partnership Talking Traffic.

De MRA is als een van de twaalf regionale overheden in Nederland bij dit Partnership aangesloten. Alle partijen investeren tot 2020 op landelijke schaal zo’n 90 miljoen euro in deze innovatie in mobiliteit. Doel is om nog in 2018 met nieuwe diensten weggebruikers – en in de toekomst ook voertuigen – continue te begeleiden en te ondersteunen met op maat gesneden, real-time adviezen. Weggebruikers kijken daarmee als het ware ‘verder dan de voorruit’ en kunnen zo beter inspelen op de veranderende omstandigheden op hun route. En dat komt niet alleen de verkeersveiligheid en doorstroming ten goede. Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid en leefbaarheid wordt hiermee een belangrijke stap vooruit gezet. Talking Traffic vormt een belangrijke stap op weg naar de zelfrijdende auto.

Meer over het Partnership Talking Traffic is te vinden op www.partnershiptalkingtraffic.com