Schapen helpen bij bestrijding van reuzenberenklauw

donderdag 30 november 2017 11:53

Blik op Zeewolde- Schapen helpen Staatsbosbeheer bij bestrijding van reuzenberenklauw in het Horsterwold. Vanaf begin december wordt er in een klein deel van het Horsterwold begonnen met het bestrijden van de reuzenberenklauw met schapen. Al langere tijd ondervinden de bezoekers van het Horsterwold last van de reuzenberenklauw.

Eén van de grootse plekken waar de reuzenberenklauw in het Horsterwold voorkomt, ligt in de driehoek tussen de spiekweg, Groenewoudse weg en het water van de Blauwe Diamant. Hier veroorzaakt hij ook veel overlast voor zowel de wandelaars als de honden die hier los mogen lopen. Daarom is besloten op deze plek te starten met de begrazing. Er wordt begraasd op een totale oppervlakte van ongeveer 1,5 hectare. Dit is ongeveer 3 % van het totale hondenlosloop gebied wat in het totaal circa 50 hectare groot is. Binnen het begraasde deel is de aanwezigheid van honden niet toegestaan. Door hier te begrazen wordt ook zoveel  mogelijk voorkomen dat er zich vanuit deze plek planten verder gaan verspreiden.

Aanraken van de plant kan voor ernstige blaren zorgen. Iets wat vooral voor kinderen ernstige gevolgen kan hebben. Staatsbosbeheer heeft daarom besloten om, daar waar mogelijk, te beginnen met het bestrijden van deze plant. Vanaf 2 december 2017 is de reuzenberenklauw door de Europese Unie opgenomen op de zogenaamde Unielijst, op  deze lijst staan planten en dieren genoemd waarop een verbod bestaat om ze te bezitten, er in te handelen, te kweken, te vervoeren en te importeren.

De reuzenberenklauw is een plant die groot wordt, tot wel 3 meter, en heel sterk is. Ook is het een plant die er, vanaf een afstand, mooi uitziet. Hij maakt bladeren van wel meer dan een meter groot, en stengels met bloemschermen die er fraai uitzien. De problemen ontstaan doordat bij aanraken van de planten het sap brandblaren veroorzaakt met alle gevolgen van dien. Doordat het blad van de reuzenbereklauw zich als een soort rozet over de grond uitspreid, komt er geen licht op de grond waardoor andere planten niet kunnen ontkiemen.

Ook is het een plant die zich zeer gemakkelijk verspreidt met zaad. Dit blijft gemakkelijk in de vacht van dieren zitten waardoor de plant zich makkelijk kan verspreiden. Als een plant zich eenmaal ergens heeft gevestigd, is het bijna onmogelijk om hem lokaal te verwijderen. Tot op heden heeft alleen het langdurig bestrijden met chemische middelen aangetoond te werken.

Het probleem zit hem onder andere in de zaden die lange tijd in de grond aanwezig kunnen blijven, en wel tot zeven jaar kunnen ontkiemen. Omdat de planten zich zo gemakkelijk verspreiden is het verboden om ze te plukken. Dit geldt ook voor het afsnijden van de (uitgebloeide) schermen en stengels.

 

Ondanks de voor mensen nare eigenschappen van de reuzenberenklauw, zijn er dieren die graag en zonder nadelige gevolgen deze plant eten. Met name schapen doen zich graag tegoed aan deze sappige plant. Omdat schapen zeer kort grazen lijken zij het meest geschikt om de bestrijding op een natuurlijke manier te doen. Begrazing heeft geen zin als dit slechts voor een korte periode plaatsvindt. Daarom is de verwachting dat de begrazing tenminste zeven jaren zal moeten duren.

Dit houdt in, dat er rondom het te begrazen deel, een laag raster zal worden geplaatst waarbinnen de schapen kunnen grazen. Door binnen het raster plekken met een mobiel raster uit begrazing te houden ontstaat een goed beeld van de effecten van de begrazing.