Samenwerking MAS voor vier jaar verlengd

donderdag 8 maart 2018 22:27

Blik op Zeewolde- Op regionaal niveau (Noord Veluwe) is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op het gebied van Maatschappelijke stages (Mas) in het voortgezet onderwijs. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst waar alle partijen zich wederom aan committeren, wordt de termijn met vier jaar verlengd. De regionale samenwerking is gestart in 2008 en is in het leven geroepen omdat veel jongeren niet in de gemeente wonen waar ze naar school gaan en wel de mogelijkheid moeten krijgen om in hun eigen woonplaats stage te lopen.

Het vervullen van een Maatschappelijke stage draagt bij aan de ontwikkelingskansen van jongeren en levert een belangrijke bijdrage aan het vrijwilligerswerk (non-profit organisaties en
verenigingen).

Wettelijke gezien behoeven er sinds 2015 geen inspanningen ten behoeve de Maatschappelijke stage (Mas) gedaan te worden.