Rumoer en ‘grensoverschrijdend gedrag’ strand

maandag 11 september 2017 11:28

Blik op Zeewolde- Alcoholovergoten onrust op het strand in het weekend heeft geleid tot schriftelijke vragen van Leefbaar Zeewolde.  Jongeren, niet alleen afkomstig uit Zeewolde, waren tot diep in de nacht rumoerig bezig en vertoonden mede onder invloed van alcohol grensoverschrijdend gedrag. Fractievoorzitter Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde zegt dat
door omwonenden de meldkamer van de politie gebeld. De dienstdoende functionaris was in het geheel niet bekend met de plaatselijke situatie’, schrijft hij. ‘Dit is al meerdere malen geconstateerd. Hierdoor ontstaat vervaging van het gemelde feit en lijkt er niet adequaat te worden gereageerd.’

Sonneveld vervolgt: ‘Vervolgens bleek het niet voor de politie niet mogelijk op korte termijn tegen deze jongeren op te treden. Belangrijk feit is dat er veel glas kapot werd geslagen waardoor gevaarlijke situaties voor kinderen, volwassenen en huisdieren zijn ontstaan’.

De vragen van Leefbaar Zeewolde aan het college van B&W:
1. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde de mening toegedaan dat het
onwenselijk is dat de meldkamer van de politie moeite heeft met het bepalen van de
geografische situatie ten tijde van een melding en dat dit verbetering behoeft?
2. Kan het college nagaan waarom het voor de politie niet mogelijk was om binnen korte tijd
naar de Strandweg / boardwalk / steiger te komen om daar de situatie te beoordelen en
zonodig nodig op te treden.
3. Het normbesef bij jongeren die onder invloed van alcohol zijn, kan zich verlagen. Dit
verhoogt de kans op escalatie. Is het college het met de fractie van Leefbaar Zeewolde eens
dat bij een gemelde situatie van overlast waarbij overmatig alcoholgebruik geconstateerd is,
er sneller politie inzet verwacht mag worden.
4. Kan het college onderzoeken of het mogelijk is om in het weekend lokaal een calamiteiten –
telefoonnummer open te stellen, waarbij een wijkagent direct assistentie kan verlenen.
Ben Sonneveld