Ruime meerderheid voor verbouw Het Baken op huidige locatie

dinsdag 12 juni 2018 22:56

Blik op Zeewolde- Een ruime meerderheid binnen de politiek is nu voorstander van verbouw van sportcomplex Het Baken op de huidige locatie (zoals het college van B&W dat voorstelt). Eerder kwam de politiek er niet uit. Op 28 juni neemt de gemeenteraad een besluit.

De verbouw betekent nieuwbouw van het zwembad en renovatie van de sporthal (voor circa 8 miljoen). De andere keuze was volledige nieuwbouw op een andere locatie (voor ongeveer het dubbele van dat bedrag)

Bij aanpassing van Het Baken op de huidige locatie past de exploitatie volgens het college binnen de begroting, bij volledige nieuwbouw zou dat niet het geval zijn en een jaarlijks gat van circa 4 ton in de begroting slaan.

De ChristenUnie behoorde bij de partijen die ernstig twijfelde. dat de partij nu om is komt, zegt gemeenteraadslid Erik van de Beld, omdat zijn fractie is gaan rekenen. ‘We hebben uitgerekend dat Zeewolde tot boven de 35.000 inwoners moet groeien om nieuwbouw exploitabel te krijgen. Dat vinden wij niet reëel.’ Dat het college aanvullende voorstellen gedaan op duurzaamheidgebied, vind de partij ook overtuigend. Ook het CDA is akkoord.D66, eerder voorstander van volledige nieuwbouw, lijkt ook om hoewel fractievoorzitter Robin Visker dat met niet met die woorden zei. 

VVD, Leefbaar Zeewolde en Zeewolde Liberaal waren al voorstander van een verbouwing op de huidige locatie.

Burgerbelang en de PvdA/GroenLinks blijven voorstander van volledige nieuwbouw.  Yvonne van Bruggen van de PvdA/GroenLinks is bang dat de verbouw van 8 tot 10 miljoen over 15 jaar weggegooid geld blijkt. Ruud Visser van Burgerbelang zei zeer diep teleurgesteld te zijn en deed nog een oproep om naar andere financieringsmodellen te kijken. Beide maken ze zich ook zorgen over de zwemmers, die gedurende de verbouw naar een zwembad in de omgeving moeten worden vervoerd.

‘Jammer’, vond wethouder Rein Zijlstra, ‘dat die partijen niet in staat zijn de omstandigheden in de markt op de juiste waarde te schatten en hun standpunt aan te passen.

Hij vertelde dat er verschillende scenario’s in de maak zijn om de gebruikers van het zwembad niet de dupe te laten worden van de verbouwing.