Ruim 150.000 bomen voor nieuwe Kop op Horsterwold

vrijdag 12 juli 2019 09:52

Blik op Zeewolde- Terwijl de Canadese ganzen, de zilverreigers en de buizerds hun weg al vinden in de Kop van het Horsterwold, is de uitbreiding van het bos tussen de Gooiseweg, de Adelaarsweg en de Bosruiterweg nog in volle gang. Aan het eind van dit jaar zijn de werkzaamheden afgerond en kunnen ook recreanten het nieuwe natuur- en recreatiegebied van 130 hectare bezoeken. Boswachter Hans Breeveld van Staatsbosbeheer is betrokken bij de realisatie van het nieuwe stuk natuur en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Auteur:  Marjolein Vos (eerder verschenen in de papieren uitgave van de huis aan huis maandkrant Blik op Zeewolde

Hij vertelt dat licht en donker nodig is voor de natuur en is ook aantrekkelijker voor de recreant, daarom is bewust gekozen voor afwisseling in het natuurgebied. ‘Er zijn bossen, waterpartijen en open stukken aangelegd. Voor de recreant is er een fietsverbinding, een wandelpad en ook komt er een op- en afstapplaats voor kano’s aan de bosruitertocht. Mensen kunnen dan te voet het gebied in trekken. Aan de Hoge Vaart is ruimte voor een passantenhaven met in de toekomst horecagelegenheden waar men ook kan overnachten. Over verdere invulling hiervan wordt nog nagedacht, of het er ook komt is afhankelijk van een ondernemersinitiatief.’

Wanneer de kaart erbij gepakt wordt, is te zien dat de strook met water vanaf de Stille Kern in één lijn doorgetrokken wordt naar de Kop van het Horsterwold. ‘Op deze manier hebben we een snelweg voor vleermuizen en vogels gecreëerd langs en boven het water. Langs deze strook vind je ook de vleermuizenbunker en het vogelhotel. Zo kunnen de dieren ook rusten op een beschutte plek.’ Naast de schuilplekken worden er ook veel bomen geplant. In totaal 151.181 bomen plus nog 24.965 stuks onderbeplanting. Dit is inclusief het Kroonbos, een niet-gelukt initiatief van drie Flevolanders om vrijwilligers te eren door (anderen) bomen te laten adopteren. Dit idee heeft toch vorm heeft gekregen op Boomfeestdag 2017, toen het door leerlingen uit het dorp is aangeplant.

‘Omdat een bos tijd nodig heeft om te groeien, hebben we gekozen voor soorten die sneller en minder snel groeien. De bomen worden eerst dicht op elkaar geplant, daarna wordt er gedund om andere bomen meer ruimte te geven. De gekapte bomen dienen als grondstof voor bijvoorbeeld meubels, plaatmateriaal en papier.’ Er zijn walnotenbomen, pruimenbomen, populieren, rode berken, tulpenbomen en nog veel meer andere soorten geplant. ‘We hebben bewust gekozen om niet één soort te doen omdat er altijd een ziekte kan komen bij de bomen waardoor een heel bos kan verslechteren.’ Het bos levert veel op voor Zeewolde in de vorm van recreatie en meer groen, maar draagt ook bij aan status van de gemeente als duurzame gemeente: in de circa 50 jaar dat het bos staat voordat het weer opnieuw wordt geplant (in de praktijk een jarenlang proces van omhakken en opnieuw planten), zet het ongeveer 3.779.525 kilo CO2 per hectare om in zuurstof.

De Kop van het Horsterwold is onderdeel van het programma ‘Nieuwe natuur’ van de provincie Flevoland, dat in plaats is gekomen van het mislukte Oostvaarderswold, een plan van de provincie uit 2006 voor een ‘robuuste’ verbindingszone van tien kilometer dwars door de polder van de Oostvaardersplassen naar het Horsterwold. Het plan leidde destijds tot veel ophef omdat tientallen boeren hun land ervoor moesten opgeven.

Nadat het Rijk geen financiële bijdrage wilde verlenen, de Raad van State het plan naar de prullenbak verwees en er een vernietigend rapport verscheen over de handelwijze van het provinciebestuur (waarna dit bestuur aftrad), konden organisaties plannen indienen omdat er toch bos gecompenseerd moest worden onder meer door de verbreding van de A6. De ‘Kop’ is één van de gehonoreerde plannen. De provincie leverde de grond en een financiële bijdrage.

De ‘Kop’ is niet de eerste versterking van het Horsterwold, de Stille Vallei en de aanleg van de Gelderse Slenk gingen eraan vooraf. het is wél de eerste uitbreiding. Of er na dit project nog mee volgt? Hans Breeveld: ‘We hebben wel veel wensen, maar we moeten keuzes maken omdat de financiering niet oneindig is. We kijken we of de ruimte voor natuur en recreatie nog beter kunnen benutten, maar voor nu focussen we vol op dit project. Daarna gaan we verder kijken.’